Ferie

Fastlæggelse af feriedage

Det er ledelsen, der fastlægger medarbejdernes ferie. Hovedferie skal varsles senest tre måneder, før ferien begynder, hvor øvrig ferie skal varsles én måned før.

Fastlæggelse af feriedage 

Ledelsen bør orientere sig om dine ferieønsker i god tid i løbet af ferieåret. Hvis dine ferieønske ikke kan imødekommes, vil ferien blive fastlagt efter forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Ledelsen skal i videst mulig omfang – under hensyntagen til tjenestestedet – imødekomme dine ferieønsker, herunder ønsker om placering af hovedferien i dine egne børns skoleferie. Det er dog ledelsen, der træffer den endelige afgørelse om placeringen af din ferie.

Varsling af ferie 

Hovedferie skal varsles senest tre måneder før ferien begynder: Hvis du skal holde hovedferie fra 12. juni, skal du have varsel herom senest 11. marts. Varslet bør indeholde oplysning om, at der er tale om hovedferie.

Øvrig ferie skal varsles senest én måned, før ferien begynder. 

Et varsel skal være konkret, det vil sige udtrykkeligt angive datoerne for feriens placering. Hvis du bliver pålagt at afvikle tre ugers ferie i juli måned, er der ikke tale om en konkret varsling, og den vil ikke opfylde kravene til en formel varsling.

Varslet kan gives både skriftligt og muligt, men det anbefales, at varslingen gives skriftligt. Hvis din arbejdsgiver senere hen ændrer i en allerede fastlagt ferie, vil du også kunne bevise, at der laves ændringer – og måske skal du have kompensation. 

Overførsel af feriedage eller udbetaling

Den 5. ferieuge, det vil sige ferie ud over fire uger, kan efter aftale mellem ledelsen og medarbejderen overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal dog senest være indgået ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Hvis der ikke er indgået en aftale om at overføre ferie, skal det udbetales – og det er ledelsen, der skal tage initiativ til at udbetale optjent ikke-afholdte feriedage.

Efter aftale mellem ledelsen og medarbejderen kan ferie ud over fire uger dog udbetales allerede efter ferieåret udløb den 31. august (og venter ikke til den 31. december).

Ferie op til fire uger overføres automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Hvis feriehindringen består frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, vil ferien skulle overføres på ny, medmindre der er tale om feriehindring på grund af sygdom eller orlov efter barselsloven.

Ferie ud over fire uger udbetales til medarbejderen på ledelsens initiativ - medmindre det er aftalt mellem ledelsen og medarbejderen, at ferien overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Feriedifference – beregning af løn ved ændret beskæftigelsesgrad

Lønnen under afholdelse af feriedage beregnes på grundlag af den normale daglige/ugentlige arbejdstid eller arbejdsomfang på optjeningstidspunktet.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 14.31

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk