Ferie

Ferie og sygdom

Det kan ske, at du bliver syg, når du skal holde ferie. Hvis du er syg ved feriens begyndelse, har du ikke pligt til at påbegynde ferien.

Sygdom opstået før ferien

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Er du syg ved feriens begyndelse, har du ikke pligt til at påbegynde ferien. Du kan vælge at holde ferien som planlagt, og under ferien kan du påberåbe dig sygdommen som en feriehindring – det vil betyde, at det bliver behandlet som sygdom opstået under ferien.

Hvis du bliver rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du i forbindelse med din raskmelding meddele din arbejdsgiver, om du vil holde den resterende del af ferien, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun resten af din planlagte ferie, som du kan vælge at holde. Du har ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding.

Hvis du bliver rask efter udløbet af den planlagte ferie, er du forpligtet til at genoptage arbejdet på raskmeldingstidspunktet.

Tidspunktet for erstatningsferien skal fastlægges efter de almindelige regler for afholdelse af ferie. Varslet på tre måneder for hovedferie kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt for, at hovedferien kan holdes inden hovedferieperiodens udløb den 30. september. Hvis det er tilfældet, skal ferien varsles umiddelbart i forlængelse af din raskmelding. Varslet på en måned for øvrig ferie kan ikke forkortes.

Sygdom opstået under ferien

Hvis du bliver syg under ferien, kan arbejdsgiver – hvis der foreligger særlige omstændigheder – suspendere ferien helt eller delvist fra første sygedag. Det kan for eksempel ske ved alvorligere sygdom, sygdom af længere varighed eller sygdom, der skyldes en tidligere tilskadekomst i tjenesten. Det er arbejdsgiver, der vurderer, om der foreligger særlige omstændigheder og fastsætter tidspunktet for eventuel erstatningsferie.

Erstatningsferie

Hvis du har været ansat i hele ferieåret (1. september til 31. august), har du ret til erstatningsferie efter i alt fem sygedage på feriedage, det vil sige en ret til maksimalt fire ugers erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder fra den dag, hvor du sygemelder dig med lægelig dokumentation efter de almindelige regler, der gælder i dit ansættelsesforhold, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende – eksempelvis ulykkestilfælde eller svær tilskadekomst. Du skal selv betale for den lægelige dokumentation.

Hvis du ikke har optjent fuld ferie, nedsættes såvel de fire uger som de fem dage forholdsmæssigt. Antallet af erstatningsdage skal alene opgøres i forhold til ansættelsens længde hos den pågældende arbejdsgiver i det aktuelle ferieår.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 14.37

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk