Uddannelse og kompetencer

Civiluddannelse

Er du ansat på K35, optjener du ret til civiluddannelse. Læs mere om ordningen på denne side.

Konstabler og korporaler, som er ansat på en tidsbestemt korttidskontrakt (K35), optjener ret til civiluddannelse. Det er vigtigt, at du tænker dig godt om, når du overvejer, hvad du vil bruge din CU på.

Mange vælger at videreuddanne sig indenfor jobtyper lignende dem, de har, men det er også muligt at tage en videregående uddannelse inden for et helt andet felt. Er du i tvivl om, hvad du vil studere, kan en af Forsvarets beskæftigelsesrådgivere hjælpe dig. De er der for din skyld, så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Du kan afvikle din CU både på fuld/langtid, deltid og korttid. Du aftaler med din leder og beskæftigelsesrådgiver, hvordan du ønsker at afvikle din CU.

Som udgangspunkt bibeholder du din basisløn i Forsvaret. Det vil sige din grundløn og militærtillæg. Stillingsbestemte tillæg vil jævnfør overenskomst (eksempelvis fagligt tillæg) blive reduceret eller bortfalde.

Kan du ikke nå at anvende din opsparede CU inden kontraktudløb, er det muligt at ansøge om kontraktforlængelse frem til opbrugt CU eller endt uddannelse. Du finder yderligere vejledning på CU-elementets hjemmeside.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 17.34