Uddannelse og kompetencer

Militære lærlinge

Forsvaret har opstartet et pilotprojekt med militære lærlinge fra medio 2022. Vi opdaterer løbende denne side, når der er flere informationer.

Forsvaret har siden 2014 stoppet for muligheden for, at konstabler og korporaler i Hæren kan tage en faglig erhvervsuddannelse, som Forsvaret ellers har brug for. HKKF har taget klart afstand fra denne beslutning.

Dels fordi det begrænser karriere- og uddannelsesmuligheder for medlemmerne. Dels fordi det har efterladt Hærens faglige tjeneste med store rekrutteringsproblemer og mangel på personel med militære kompetencer.

HKKF har presset på for at få Forsvaret til at genoptage ordningen med militære lærlinge, og det er omsider lykkedes at få Forsvaret til at starte et pilotprojekt med militære lærlinge fra medio 2022. Pilotprojektet omfatter cirka 30 militære lastvognsmekaniker-og våbenmekanikerlærlinge (status i marts 2022). 

Pilotprojektet er henvendt til konstabler i Hæren med mindst fire års anciennitet, og lærlingene vil blive aflønnet. Forsvaret er ved at afklare de praktiske omstændigheder med opslag og rekruttering til lærlingepladserne, og du vil kunne finde flere informationer her, når de er tilgængelige.

HKKF arbejder for, at ordningen med militære lærlinge genindføres i fuld skala og hurtigst muligt. HKKF arbejder desuden for at udvide ordningen til også at omfatte faglige uddannelser indenfor for eksempel IT, logistik og administration.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 17.33