Uddannelse og kompetencer

Militære videreuddannelser for konstabler

Du har forskellige muligheder for at videreuddanne dig inden for Hæren, hvis du har en konstabeludddannelse. Læs mere om dine muligheder her.

Korporaluddannelsen 

Som korporal får du yderligere kompetencer som soldat. Du får eksempelvis færdigheder i at føre en mindre gruppe soldater – samt at undervise kollegaer.

Korporaler i Hæren besidder eksempelvis stillinger som IT-teknikere, vognkommandører på pansrede køretøjer, forsyningshjælpere, kontorhjælpere, faglige håndværkere og næstkommanderende i gruppestørrelse.

Adgangskravene for uddannelse er:

  • Du har gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
  • Er helbredsmæssigt erklæret egnet til udsendelse i INTOPS.
  • Har bestået træningstilstandsprøven og skal være registreret som Q i DeMars.
  • Fremstår moden (leve- og tjenestealder).
  • Har et højt niveau af praktisk viden, færdigheder og erfaring, samt besidder realkompetencer indenfor praktisk ledelse.
  • Har eventuelle særlige kompetencer.
  • Har forrettet tjeneste ved mindst én international mission (ønskeligt).

Uddannelsens varighed:

Det tager i alt seks uger at gennemføre en korporaluddannelse, og uddannelsen er delt op i to moduler.
Modul 1 er den værnsfælles del (UV og LÆ), som er Voksen Underviser Uddannelse (VUU). VUU foregår som internat på Ryes Kaserne i Fredericia. Det er University College Syddanmark (UC Syd), der står for uddannelsen.
Modul 2 er er et 3-ugers Taktisk/Føringsmæssigt (TAK/FØR), som gennemføres i umiddelbar forlængelse af Modul 1 (UV og LÆ).

Hvis du ønsker at tage korporaluddannelsen skal din ansøgning sendes senest 10 uger før uddannelsens start via kommandovejen fra egen enhed til NIV III.

Du kan læse mere om korporaluddannelsen her.

Sergentuddannelsen 

Som sergent i Hæren er du både leder, vejleder og instruktør – og er en rollemodel for andre soldater under uddannelse. Du bliver en del af et team af dedikerede og professionelle befalingsmænd, der sikrer håndværket og fagligheden i Hæren.

I dagligdagen vil du fungere som gruppefører for 10-15 værnepligtige, hvor du har ansvaret for, at de værnepligtige gennemfører deres fag – samt være gruppefører og vejleder under taktiske forhold i deres dagligdag.

Som sergent kan du også være fører for Hærens reaktionsstyrker eller stående styrke og føre enheder, der skal udsendes til missionsområder.

Adgangskrav for uddannelsen: 

For at kunne tage sergentuddannelsen, skal du have en basisuddannelse i Hæren eller i Flyvevåbnet. Du skal desuden kunne erhverve kørekort, og det må ikke være fradømt på mødetidspunktet.

Uddannelsens varighed:

Uddannelsen varer cirka syv måneder, og du skal bestå en optagelsesprøve på to dage for at blive taget i betragtning til uddannelsen.

Læs mere om sergentuddannelsen her.

Officersuddannelsen

Som officer får du ansvaret for at lede, uddanne og motivere værnepligtige eller soldater til at kunne agere i et udfordrende miljø og internationale missioner. Du bliver delingsfører for cirka 30 soldater.

Du kan som officer specialisere dig inden for følgende tjenestegrene: Kamptropperne, Ingeniørtropperne, Føringsstøttetropperne, Logistiktropperne eller Efterretningstropperne.
Du har mulighed for senere at videreuddanne dig både i og uden for Forsvaret. Du kan eksempelvis blive næstkommanderende eller chef for en underafdeling.

Adgangskrav for uddannelsen: 

Hvis du har en mellemlang uddannelse – for eksempel en bachelor eller professionsbachelor, og god til engelsk, kan du søge direkte ind på officersuddannelsen.
Du kan også gå den interne vej til Hærens officeruddannelsen, som du kan læse mere om her

Uddannelsens varighed:

Uddannelsen varer to år og fire måneder. I den tid er du otte måneder på basisuddannelsen og fire måneder på løjtnantsskolen i Slagelse. De sidste 17 måneder foregår på Frederiksberg Slot med undervisning.

Læs mere om officeruddannelsen her. 

Siden er sidst opdateret: 1.08.22 kl. 11.14