Uddannelse og kompetencer

Økonomisk støtte til uddannelse

Der findes forskellige typer af økonomisk støtte, du kan søge, hvis du ønsker at tage en uddannelse.

I oversigten nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder. 

Som ansat i staten kan du søge om støtte til din kompetenceudvikling.

Kompetencefonden giver mulighed for at få støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport og ophold.

For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond skal din leder godkende din ansøgning om fondsstøtte.

HKKF har været med til at fastlægge, hvordan fondens midler skal anvendes, og hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget – på positivlisten.

Læs mere her

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. For at få VEU-godtgørelse skal du opfylde nogle generelle betingelser.

VEU-godtgørelse kan søges til: 

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Fagrettede enkeltfag under åben uddannelse.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

 • Være i arbejde den dag du ansøger. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du betragtes som værende i arbejde.
 • Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Du kan få dispensation, hvis du ikke har brugt din uddannelse i fem år.
 • Være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning
 • Have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Søg om VEU-godtgørelse

Hvis du ikke får løn under uddannelse:

 • Du kan nemt og hurtigt søge VEU-godtgørelse, hvis ikke du får løn under uddannelse. Det gør du på efteruddannelse.dk
 • Du søger digitalt, så husk dit NemID/MitID, men det er også muligt at søge via et papirskema på efteruddannelse.dk
 • Satsen for VEU-godtgørelse er 4.555 (2023) kroner pr. uge.
 • Deltidsundervisning giver et lavere beløb. 

Hvis du får løn under uddannelse:

 • Får du din sædvanlige løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse.

Virksomheden kan kun søge digitalt via efteruddannelse.dk.

Befordringsgodtgørelse

Du kan søge om at få hjælp til at dække dine udgifter til transport til og fra din uddannelse.

Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få et befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 km (dog højst 576 kilometer per dag).

I 2023 er satsen for VEU-godtgørelse 123,11 kroner per time (4.555 kroner per uge). Satsen i 2023 for befordringstilskud er 1,10 kroner per kilometer. 

Læs mere her

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte særligt til medarbejdere med korte uddannelser, som kan være med til at give nye muligheder i dit arbejdsliv.

SVU giver dig mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. Betingelserne er forskellige, alt efter om du vil tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt eller videregående niveau.

Statens Voksenuddannelsesstøtte kan søges til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau. Der kan søge SVU til voksenuddannelse på videregående niveau, for eksempel en akademiuddannelse. Men søger man SVU til videregående niveau, må man ikke på forhånd have en videregående uddannelse. Kun i særlige tilfælde kan der søges SVU til diplomuddannelser, masteruddannelser og enkeltfag på universiteterne.

Læs mere her

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der er i beskæftigelse, kan med omstillingsfonden søge om støtte til et kvalifikationsløft ved deltagelse i akademi- og diplomuddannelser.

Støtten er maksimalt 10.000 kroner per person per år, og midlerne uddeles efter først til mølleprincippet.

Læs mere her

Siden er sidst opdateret: 4.01.23 kl. 12.23