Uddannelse og kompetencer

Særligt for tillidsrepræsentanter

Vi har samlet nogle pointer, du, som tillidsrepræsentant, skal vide om uddannelse og kompetenceudvikling.

Som tillidsrepræsentant har du et stort medansvar for, at dine kollegaer får uddannelse og kompetenceudvikling. Jeres lokale samarbejdsudvalg sætter rammerne for kompetenceudvikling på arbejdspladsen, og det er op til dig og andre tillidsrepræsentanter at huske ledere og kollegaer på, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt der skal gennemføres kompetenceudvikling og uddannelse, men alene hvordan indsatsen skal tilrettelægges.

Uddannelse og udvikling af medarbejderne er et vigtigt indsatsområde, som overenskomstparterne har aftalt, og som Forsvaret og HKKF er forpligtet til at prioritere. Du kan finde Aftalen Om Kompetenceudvikling her.

Heraf fremgår, at ”formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget job- og kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelsesindsatsen”.

Det er fremhævet i aftalen, at ”kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse. Både ledelse og medarbejdere må tage et ansvar for at sikre en styrket kompetenceudvikling, der sikrer såvel institutionens behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling”.

Jeres lokale samarbejdsudvalg skal:

  • Fastlægge principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen.
  • Drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper
  • Fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler og opfølgning på udviklingsmålene.

Kompetencestrategi

Grundlaget for kompetenceudvikling er fastlagt i jeres myndigheds 'kompetenceudviklingsstrategi', som jeres samarbejdsudvalg har besluttet. Alle enheder og tjenestesteder i Forsvaret skal basere deres arbejde med kompetenceudvikling på Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for kompetenceudvikling.

Indenfor de enkelte myndighedsområder i Forsvaret er der udarbejdet supplerende retningslinjer for kompetenceudvikling, som du skal være opmærksom på. HKKF’s fællestillidsrepræsentant i klubberne kan informere dig om, hvilken kompetencestrategi, der er aftalt på din arbejdsplads.

Det er vigtigt, at du som TR holder særligt øje med, at medarbejderudviklingssamtaler/FOKUS gennemføres ordentligt og skaber værdi for dine kollegaer og arbejdspladsen. Du har et ansvar for at motivere dine kollegaer til at gribe chancerne for uddannelse.

Hvis lederne ikke medvirker konstruktivt og positivt til at afholde udviklingssamtaler, skal du tage det op med enhedens leder. Hvis det ikke hjælper, skal du involvere FTR, som skal tage det op med tjenestestedets leder.

Hjælp fra HKKF

Som TR kan du også blive inddraget i det lokale samarbejde om erhvervsrettet uddannelse. HKKF vil løbende sende informationer ud om, hvad du skal være opmærksom på.  

Hvis du har ideer til uddannelse og kompetenceudvikling rettet specielt mod din arbejdsplads/enhed og ønsker du hjælp til at få styr på arbejdspladsens kompetencer og kollegaernes ønsker om uddannelse, kan det være en god idé at lave et kompetenceudviklingsprojekt for hele enheden i samarbejde med HKKF og relevante skoler/uddannelsesinstitutioner.

Det kan bidrage til at enheden får et større overblik over kompetencepotentialet i enheden og indsigt i medarbejdernes ønsker om uddannelse. HKKF medvirker gerne til kompetenceudvikling på tjenestestedet/i enhederne og vil ofte kunne hjælpe med at finde finansiering til kompetenceudvikling.

Du er altid velkommen til at kontakte forbundet for at få råd og vejledning til arbejdet med uddannelse og kompetenceudvikling.     

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 18.10