Uddannelse og kompetencer

Udviklingssamtale

En gang om året har du ret til en udviklingssamtale med din leder. Her på siden kan du få gode råd før din samtale.

HKKF har været med til at aftale, at du som ansat i Forsvaret en gang årligt skal have en udviklingssamtale. I Forsvaret er medarbejderudviklingssamtalen en del af FOKUS, som også er et bedømmelsessystem.

Formålet med den årlige udviklingssamtale er at sikre målrettet og motiverende kompetenceudvikling. Det gøres ved at skabe sammenhæng mellem:

 • Medarbejderens kompetencer
 • Enhedens/Forsvarets ønsker og behov
 • Medarbejderens ønsker og behov

Udviklingssamtalen hænger ikke nødvendigvis sammen med en forudgående bedømmelse, som afgives hvert andet år.

Selve samtalen gennemføres minimum én gang årligt og varer cirka en time, hvis den er godt forberedt. En meningsfuld drøftelse af gensidige ønsker til og behov for kompetenceudvikling vil altid være afhængig af, at samtalepartnerne hver især gør sig relevante tanker forud for samtalen. 

Det er vigtigt, at du inden samtalen gør dig tanker om dine ønsker til uddannelse og udvikling. Du skal forvente, at det er dig, der har udspillet. Hvis din leder ikke på stående fod kan givet et kvalificeret modspil og kan anvise konkrete forslag til, hvordan du kan opfylde dine ønsker, så aftal med lederen at du selv undersøger muligheder og vender tilbage med et forslag.  

For at hjælpe dig godt i gang, har vi lavet en lille tjekliste med nogle af de punkter, du bør forberede dig på:

 • Skriv stikord ned om de forhold, som du gerne vil tale om.
 • Hvad er dine erfaringer med dine opgaver, mål og resultater?
 • Hvordan synes du, at arbejdsopgaverne i enheden kan lykkes bedre – og hvordan kan du bidrage til det?
 • Hvilke ønsker har du til nye arbejdsopgaver?
 • Hvilke ønsker har du til kompetenceudvikling og uddannelse?
 • På kort sigt: Det næste års tid.
 • På længere sigt: Hvor vil du gerne være om tre år?
 • Hvordan ser du, at trivsel og arbejdsmiljøet i din enhed/på arbejdspladsen kan blive forbedret? Hvordan vil du gerne bidrage til det ? 

Det er vigtigt, at udviklingssamtalen handler om udvikling og ikke kommer til at handle om ophobede dagligdagskonflikter. Du får mest ud af at få samtalen til at blive konstruktiv og fremadrettet i stedet for at den fokusere på fejl og mangler i hverdagen.

Hvis du mangler inspiration til muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling, vil det være en god idé at gennemføre et kompetenceafklarende forløb (se under punkt 4). Et kompetenceafklarende forløb kan også være med til at klæde dig på til en god og konstruktiv medarbejderudviklingssamtale.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 17.22