Arbejdstid

Hviletid (11-timersreglen)

11-timersreglen skal sikre, at du får den daglige hvile, som du har brug for. Er du på øvelse, kan man dog fravige fra reglen. Bliv klogere på din hviletid her.

Formålet med 11-timersreglen er at sikre, at ingen som følge af træthed eller udmattelse udgør en fare for sig selv eller kollegaerne. 11-timersreglen sikrer, at du får den nødvendige daglige hvileperiode.

Arbejdsgiveren skal således planlægge, at du altid får minimum 11 timers sammenhængende hvile inden for en periode på 24 timer. Perioden på 24 timer starter, når du møder på arbejde.

Møder du eksempelvis klokken otte om morgenen, kan du arbejde til klokken 21 om aftenen. Den daglige hvileperiode er således fra klokken 21 indtil næste morgen klokken otte – i alt 11 timer. Du skal også have fridøgn hvert syvende døgn.

Det er muligt at nedsætte den daglige hvileperioden fra 11 til otte timer, men det skal aftales, inden man gør det.

Egentlig militær tjeneste

Som ansat i Forsvaret kan du opleve at skulle på øvelse i kortere eller længere perioder. Når du er på øvelse, gælder der andre regler i forhold til hvileperiode (11-timersreglen) og fridøgn.

Når man opøver egentlige militære færdigheder, kan der være tale om egentlig militærtjeneste, som er undtaget fra visse paragraffer i arbejdsmiljølovgivningen – herunder hviletidsreglerne.

Dog skal arbejdsgiveren under øvelse overholde 11 timers reglen i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Hvis der er tale om tjeneste, som han henregnes til egentlig militærtjeneste, skal det fremgå af et uddannelses- eller øvelsesdirektiv.

Som hovedregel skal der være tale om en uddannelsessituation, eksempelvis øvelse. Egentlig militærtjeneste er altså noget specielt, og der er ikke tale om det arbejde, som du er ansat til at udføre til dagligt.

Du kan læse mere om egentlig militærtjeneste i forhold til arbejdsmiljø her

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 13.22

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk