Fact box example

Forsvarsministeriets 7 grønne indsatsområder

 • dfkjirf
 • rfirilf
 1. yufghujk
 2. rtyghuj
 3. fghjk

 

HEj med dig

Jeg hedder Maria

 • Natur

  Forsvaret råder over 32.000 hektar, hvor naturen ofte trives. Landbrugsdriften skal derfor udfases, og der skal skabes mere natur og skov, ligesom biodiversiteten skal fremmes på kasernerne.

 • Energiforbrug

  Transport i form af fly, skibe og køretøjer udgør Forsvarsministeriets væsentligste CO2-udledning. En langsigtet investeringsstrategi for energioptimering skal sikre det fællesstatslige mål om energibesparelser på minimum 10 procent frem mod 2030.

 • Luft-emissioner

  Udledning af luft-emissioner fra brændstof, værksteder samt energiforbruget i bygninger og anlæg er den største kilde til luftforurenende stoffer og drivhusgasser. Opvarmningsanlæg skal derfor omlægges til vedvarende energi, og skibe, køretøjer og it-hardware skal være mere energivenlige.

 • Jord og grundvand

  Dagligt transporteres, opbevares og anvendes der store mængder brændstof og andre miljøskadelige stoffer i Forsvaret, og spild kan føre til forurening af jord- og grundvand. Drikkevandsressourcerne skal beskyttes, og pesticider må som hovedregel ikke anvendes, mens pesticidforbruget skal minimeres der, hvor det er påkrævet at anvende dem.

 • Spildevand og overfladevand

  Forsvaret skal efterleve lovkrav og øge anvendelsen af alternative produkter inden for eksempelvis af-isningsmidler, brandslukningsmidler og udledning af spildevand fra forurenende værkstedsaktiviteter.

 • Ressourceforbrug og affaldsproduktion

  Affald skal genanvendes og reduceres gennem bevidst adfærd, og der skal grundlæggende tages højde for miljø- og energihensyn i forbindelse med indkøb, så den følger regeringens grønne indkøbspolitik.

 • Støj og vibrationer

  Øvelsesaktiviteter er afgørende for uddannelse af organisationens personale, men aktiviteterne støjer og vibrerer. Bruges af simulatorer skal øges, og elektriske fly skal afprøves til skoleflyvning og vedligeholdende træningsflyvning.

Information box example

 

Oplysninger om arrangementet

Hvor

Online

link findes i tilmedningsbekræftelsen

Hvornår

2. November 2021, kl. 13:30

Hvem kan deltage

Arrangemnetet er tilgængeligt for alle medlemmer af HKKF

Varighed

Ca. 2 timer

 

Table example

 

Konstabelelever/værnepligtige
Konstabelelever/værnepligtige efter fradrag for ferielov 8.164,09 kr./md
Lærlinge/EU-elever og konstabelelever under HRU 18.586,57 kr./md
Korttidsansatte (K35)
Konstabler og overkonstabler – ufaglært 20.831,68 kr./md
Konstabler og overkonstabler – faglært 21.833,00 kr./md
Korporaler – ufaglært 21.417,82 kr./md
Korporaler – faglært 22.419,05 kr./md
Langtidsansatte (K60/62)
Konstabler og overkonstabler – ufaglært 21.832,63 kr./md
Konstabler og overkonstabler – faglært 24.279,34 kr./md
Korporaler – ufaglært 22.422,95 kr./md
Korporaler – faglært 24.869,01 kr./md
Feriehindring ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december
1.-4. ferieuge Ferie overføres automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, vil din ferie skulle overføres på ny. Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger, medmindre der er tale om en feriehindring på grund af sygdom eller barsel.
Dødsfaldsdækning
Dødsfaldsdækning: Under 46 år 1.163.000 kr. Fyldt 46 år 803.500 kr. Fyldt 56 år 486.300 kr. 70 år 0 kr. Under 46 år 1.163.000 kr. Fyldt 46 år 803.500 kr. Fyldt 56 år 486.300 kr. 70 år 0 kr.

 

OBS box example (nonfloat)

 

Fuld oversigt over løn og tillæg

 

 

OBS box example (float)

 

Fuld oversigt over løn og tillæg

 

 

Image slider example

 

Beslutningen sker på baggrund af Ruslands militære pres på Ukraine og frygten for en russisk invasion. Konflikten har skærpet den sikkerhedspolitiske situation i Europa og dermed øget beredskabet i det danske forsvar. Det betyder, at de danske soldater bliver indsat i en ny og omfattende opgave. 

test

test

test

Accordion example (Kontakt)

 

Borgergade 101A
8600 Silkeborg
aks@hkkf.dk
Tlf.: 86 82 61 88

Åbningstider
Mandag - tirsdag 9 - 14
Torsdag              9 - 17
Fredag               9 - 14

Malkovich?

Malkovich,
Malkovich?

Malkovich,
Malkovich,
Malkovich?

Accordion example (Faste tillæg)

Text

Text

Kvalifikationstillæg til elektro- og elektronikmekanikere, motormekanikere, våbenmekanikere og forsyningsekspedienter (LKO 3630/3629)

Tillægget ydes, hvis man har gennemført en erhvervsuddannelse, samt bestrider en stilling, hvor uddannelsen er et krav.

Tillæg for ansatte på ny løn: 4.262,34 kr./md
Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Text

Text

Text

 

Ol/Ul in Infobox

Headline

 • asfsaf

 • saffasf

 • asffsaf

 1. hshdh

 2. dhsh

 3. dhdhh

 

 • nnfsdn

 • sva saæ

 • vsavvsv

 1. hdshdsh

 2. hdshds

 3. hdshsdh

 

 • gfkfgk

 • gnadsgn

 • gsdgnh

 1. asgsag

 2. hgdhsdh

 3. sdhsdh

 

 • gjkgfk

 • sdgmdosmg

 • sdangosdg

 1. sdgdng

 2. gsdng

 3. asgna

 

 • sddhsh

 • dsgnsdg

 • vgasnåga

 1. safnas

 2. asngva

 3. adngspd

 

 • gsdagg

 • gasng

 • vsan vå

 1. basonåvgwa

 2. vasnfn

 3. vaosnvoå

 

 

Siden er sidst opdateret: 22.05.22 kl. 23.50