TR og klubber

Klubber

Som tjenestegørende er du automatisk medlem af en faglig klub. Ude lokalt har HKKF nemlig klubber, der dækker et myndighedsområde, f.eks. en bataljon.

Organisering

Det er fællestillidsrepræsentanten og tillidsrepræsentanterne, der leder klubben sammen. Klubberne arbejder bl.a. for, at alle konstabler, korporaler og elever er medlem af HKKF.

Hvis et tjenestested har flere HKKF-klubber, kan klubberne danne afdelinger eller fællesklubber.

Formål

 • Diskutere og koordinere fælles anliggender på arbejdspladsen
 • Arbejde for medlemmernes faglige, sociale og arbejdsretslige interesser
 • Styrke fællesskabet og kommunikationen med og mellem medlemmerne
 • Øge indflydelsen på arbejdspladsens forhold
 • Medvirke til attraktive, udviklende og sunde arbejdspladser

Aktiviteter 

 • Efteruddannelse, kompetenceudvikling, civiluddannelse og personalepolitik
 • Arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed og arbejdsskader
 • Forberedelse, deltagelse og opfølgning på SU 
 • Forberedelse, deltagelse og opfølgning på talsmandsudvalg 
 • Ansættelse og modtagelse af nye medlemmer
 • Medlemshvervning og arbejdsløshedsforsikring
 • Planlægning og gennemførelse af valggruppemøder
 • Planlægning og gennemførelse af generalforsamling
 • Samarbejde med andre organisationer
 • Forberedelse og deltagelse i HKKF-møder

Generalforsamling og vedtægter

Medlemmerne bestemmer klubbens mål og aktiviteter på den årlige generalforsamling. Den holder klubberne normalt inden 1. april. 

Klubvedtægter

Landsklubber

HKKF har landsklubber ved disse styrelser:

 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
 • Hjemmeværnet (HJV).

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) har ingen landsklub. 

Landsklubberne fungerer efter samme regler som klubberne. Formålet med dem er at styrke samarbejdet mellem medlemmer og tillidsrepræsentanter på et styrelsesområde. 

Siden er sidst opdateret: 19.02.24 kl. 13.05