Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanters rolle

De tillidsvalgte er lokale repræsentanter for HKKFs medlemmer.

Hvilke roller har en TR?

En tillidsrepræsentant er:

 • mødeleder
 • samarbejdspart
 • forhandler 
 • bisidder
 • vidensperson mht. faglige forhold som aftaler, forvaltningsregler, love og bestemmelser

Som TR får du en TR-uddannelse i HKKF. Her bliver du rigtig godt klædt på til at løse dine TR-opgaver. 

Hvad laver en TR?

En tillidsrepræsentant: 

 • varetager faglige opgaver/medlemmernes interesser på arbejdspladsen på vegne af HKKF
 • er talerør for medlemmerne - kan f.eks. være bisidder for medlemmer i formelle samtaler med arbejdsgiveren
 • samarbejder med den lokale ledelse
 • repræsenterer HKKF, f.eks. i forbindelse med medlemshvervning
 • deltager i det lokale faglige netværk med andre HKKF-repræsentanter
 • har ansvaret for den lokale HKKF-klub
 • samarbejder med andre relevante aktører i ledelsen og blandt medarbejderne på tjenestestederne

Tillidsrepræsentanternes opgaver, rettigheder og pligter står i Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten.

Siden er sidst opdateret: 25.03.24 kl. 15.11