Nyheder

Hvor finder man hjælp som veteran?

Hvad har jeg krav på – og hvor kan jeg finde hjælp? Vi har forsøgt at skabe et overblik over de muligheder, veteraner og deres familier har for at søge hjælp og støtte.
Foto: iStock.

Som veteran kan man i perioder have brug for støtte af meget forskellig karakter. Nogen har brug for hjælp til at komme igennem krigstraumer og andre har svært ved at skabe overblik over, hvad de har krav på i kommunerne eller i sundhedsvæsenet.

Vi har prøvet at skabe et overblik over de vigtigste steder, hvor man kan søge hjælp og støtte som veteran eller som pårørende.

Veterancentret 

Veterancentret tilbyder mange former for støtte og kan hjælpe de fleste på vej – enten ved at hjælpe direkte eller ved at guide den enkelte gennem tilbuddene i kommunen og i sundhedsvæsenet. Derfor er Veterancentret et godt sted at henvende sig som noget af det første.

Centret hjælper altså både, hvis man har brug for praktisk hjælp, skal have hjælp til at håndtere en arbejdsskade eller gerne vil videre med sit arbejdsliv på en ny måde, har brug for kontakt til en socialrådgiver, har brug for hjælp til psykiske udfordringer på grund af traumer eller har brug for støtte eller rådgivning til de pårørende.

Centret hører under Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har eksisteret siden 2011. 

Læs mere på Veterancentrets hjemmeside – man kan også ringe til deres akuttelefon på 72 81 97 00.

Kommunerne

En tredjedel af landets kommuner har en såkaldt veterankoordinator, som har til opgave at hjælpe veteraner med at få overblik over deres rettigheder i kommunen samt over kommunens tilbud. 

Det varierer meget, hvor godt koordinatoren kan hjælpe. Nogle kommuner yder en rigtig god støtte til veteraner, hvor andre kommuner sakker bagud. Hvis din kommune ikke har en veterankoordinator, eller du har svært ved at få kontakt til koordinatoren, så prøv at ringe til Veterancentret i stedet. Så kan de hjælpe dig videre og tage fat i de rette kræfter i din kommune.

Veterancentret har udarbejdet en liste med kontaktoplysninger på kommunernes koordinatorerne. Find den her. 

Livlinen

Livlinen er HKKF’s tilbud til de veteraner, der har svært ved at finde hjælp andre steder – eller som ikke føler, at de kan kommunikere ordentligt og trygt nok med Veterancentret i Forsvaret. Livlinen hjælper med mange forskellige ting – alt fra direkte støtte og sparring i en svær tid, støtte til pårørende og hjælp til at komme videre med arbejdet, hverdagen eller livet i det hele taget. I udgangspunktet hjælper de med alt.

Livlinen har eksisteret siden 2007, hvor den var med til at sætte fokus på veteranernes behov for hjælp og rådgivning. Det fokus resulterede i 2011 i oprettelsen af Veterancentret.

Livlinen har et indgående og personligt kendskab til livet som soldat og de traumer, det kan medføre – og det gør dem gode til at forstå og støtte veteraner.

Du kontakter Livlinen gennem Lisbeth Brixen Nielsen på e-mail: lb@hkkf.dk eller på telefon 61 22 41 43.

Sundhedsvæsenet 

På mange måder er veteraner noget særligt – og så alligevel ikke. I sundhedsvæsenet har de samme rettigheder som andre borgere, der har behov for hjælp til enten det fysiske eller det psykiske. Alle regioner har dog særlige enheder, der tager sig af veteraner med PTSD, hvor man modtager hjælp til både de psykiske og de fysiske udfordringer gennem psykologbistand, fysioterapi og behandling med medicin.

Har du brug for behandling i sundhedsvæsenet, er det den alment praktiserende læge, der skal henvise dig. Veterancentret har dog også mulighed for at lave henvisninger, så dem kan man også kontakte.

Fonden Danske Veteranhjem

Har man brug for et afbræk fra hverdagen – for et sted at bo i en kortere periode eller for at mødes med andre veteraner – så kan man kontakte et af landets veteranhjem. 
Veteranhjemmene er et fristed for alle veteraner – både for de, der kommer hjem og gerne vil møde andre med samme baggrund, som de kan dele minder og oplevelser med, men også for de veteraner, som kommer hjem og har behov for hjælp og støtte. 

Fonden Danske Veteranhjem driver fem veteranhjem i Danmark. Du finder en oversigt over dem på på hjemmesiden her. Du kan også kontakte fonden og hjemmene via telefon 51 21 23 24.
KFUM har også oprettet en række veteranhjem. Du finder en oversigt her.

Familienetværket

Familienetværket er drevet af frivillige, som enten selv er soldater, der har været udsendt i tjeneste, eller som er pårørende til udsendte soldater. I netværket er alle velkomne, men fokus ligger på støtte til de pårørende – både før, under og efter udsendelse af deres kære. 

Her kan pårørende finde støtte og sparring – for det er ikke nemt at undvære dem, man holder af, og vide, at de befinder sig i en svær situation i et land med krig.

Du finder kontaktoplysningerne på de frivillige i familienetværket her.

Netværket har også en side på Facebook. Den finder du her.

Siden er sidst opdateret: 7.02.23 kl. 16.02

Andre nyheder