Nyheder

Ændring i reglerne for arbejdsulykker

Fra 1. juli 2022 sker der en lille ændring i reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker. Læs mere herunder.
Foto: Sanne Vils Axelsen.

Din arbejdsgiver har stadig pligt til at anmelde en ulykke til sit forsikringsselskab, hvis du er kommet til skade på dit arbejde. Hvor der før skulle ske anmeldelse fra arbejdsgivers side senest ni dage efter, at skaden er sket, er der nu per 1 juli 2022 tale om en frist på 14 dage.

Ændringen gennemføres, sådan at fristerne nu er ens ved anmeldelser til forsikringsselskabet og Arbejdstilsynet.

Herunder finder du lovteksten, som snart er gældende:

”Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en arbejdsulykke, såfremt ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Arbejdsulykker, der ikke har medført fravær, men som antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes af arbejdsgiver senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.”

Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder ulykken, har du som skadelidt stadig selv en et-årig frist for at få skaden anmeldt. Fristen er mere eller mindre ultimativ og er ganske vanskelig at komme uden om. Derfor anbefaler vi dig stadig, at få anmeldt ulykken så hurtigt som muligt.

> Læs også: HKKF kæmper for at bevare K35

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.54

Andre nyheder