Nyheder

Hvad gør du, hvis du opdager et arbejdsmiljøproblem?

Du har krav på et ordentligt arbejdsmiljø, når du er ansat i Forsvaret – både fysisk og psykisk.
Foto: Tobias Roed Jensen, Forsvarsgalleriet

Som soldat er du lønmodtager, og du har ret til et ordentligt arbejdsmiljø. Udgangspunktet er, at arbejdsmiljølovgivningen – med ganske få undtagelser under egentlig militærtjeneste – gælder for alle former for arbejde, der udføres i Forsvaret.

Det betyder, at der skal være et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

> Læs også: Forsvarets manglende problemløsning går ud over soldaternes arbejdsmiljø

Hvad gør du, hvis du oplever et arbejdsmiljøproblem?

1. Løs på laveste niveau
Vi anbefaler, at man altid forsøger at løse problemet på det laveste mulige niveau. Hvis du oplever, at din kollega er i gang med at løfte noget tungt eller på en forkert måde, så tag fat i vedkommende og påpeg det. Du kan også hive fat i en overordnet, hvis du oplever noget, der strider imod reglerne.

2. Gå til en tillidsvalgt
Hvis det ikke er muligt at løse problemet på laveste niveau, kan du gå til en tillidsvalgt, som er medlem af HKKF. Det kan være en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant.

3. Arbejdsmiljøorganisationen
Den tillidsvalgte skal forsøge at løse problemet, eller vedkommende skal gå videre til arbejdsmiljøorganisationen eller samarbejdudvalget.

4. Kontakt HKKF
Kan den tillidsvalgte eller arbejdsmiljøorganisationen ikke løse problemet i samarbejde med den nærmeste leder, kan I kontakte HKKF. Du er også altid velkommen til at ringe til os uanset hvad. Det kan eksempelvis være, at din tillidsrepræsentant ikke er til rådighed på grund af øvelse eller udsendelse.

5. HKKF kommer gerne på besøg
Når du eller dine kollegaer kontakter HKKF, har vi mulighed for at komme på arbejdsmiljøbesøg, hvor vi mødes med jeres tillidsvalgte og ledelsen. I forlængelse af mødet udarbejdes et notat, der kan danne grundlag for det videre arbejde i arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg.

6. Arbejdstilsynet
Hvis der stadig ikke sker noget, er sidste instans Arbejdstilsynet. De har beføjelser til at udstede påbud eller bøder, hvis de finder brud på loven.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål om arbejdsmiljø, kan du kontakte HKKF’s faglige team på telefon: 33 43 21 78 eller e-mail: fagligtteam@hkkf.dk.

Du kan læse mere om arbejdsmiljø her på vores hjemmeside. 

> Læs også: "Mission Letland" lægger pres på hjemmefronten

Eksempler på fysiske arbejdsmiljøproblemer:

  • Tunge løft
  • Skimmelsvamp i bygninger
  • Kolde garager eller for varme kontorer
  • Beskidte eller nedslidte faciliteter

Eksempler på psykiske arbejdsmiljøproblemer:

  • Krænkende adfærd
  • Mobning
  • Mistrivsel
  • Stor arbejdsmængde og tidspres
Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.58

Andre nyheder