Nyheder

Skadet FN-veteran? Nu kan du se frem til at få erstatning

I årevis har FN-veteraner måttet se langt efter at få erstatning, hvis de har fået varige funktionsnedsættelser efter udsendelser på FN-missioner. Men nu har FN øremærket en pulje til soldaterne.
Billedet er taget i det tidligere Jugoslavien i 1994, da chefen for Hærens Operative Kommandos foretog en inspektion det danske bidrag til FN-styrken (DANBAT) og har ikke noget at gøre med erstatningssagerne . Foto: Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

Flere end 400 danske tidligere FN-soldater har i dag psykiske eller fysiske mén fra deres tid som udsendte på FN-missioner. Men i mange år har de alligevel måttet vente forgæves på at få erstatning, fordi FN ikke har afsat penge til de mange sager – indtil nu.

FN har nemlig afsat en pulje øremærket veteranerne. Forud for beslutningen går dog mange års intensivt arbejde for det. Allerede tilbage i 2016 sendte Forsvarets Personelstyrelse (FPS) de første tre prøvesager til FN, og siden har FPS aktivt arbejdet for, at flere soldater skulle få erstatning. Til dato har de sendt 439 erstatningssager til FN.  

Og nu har indsatsen altså båret frugt.

"Mange af veteranerne har i flere år ventet på denne afgørelse fra FN. Der er tale om veteraner, som har ydet en stor indsats for fred og sikkerhed, men som har betalt en høj personlig pris for indsatsen," udtaler forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Beslutningen får betydning for alle FN-veteraner, som har fået en varig skade på grund af deres udsendelse, og i HKKF får man derfor allerede nu opkald fra medlemmer, som gerne vil vide, hvornår de kan forvente en afgørelse i deres sag.

"I mange år har veteranerne ikke vidst, om de var købt eller solgt, og det har forståeligt nok ført til stor frustration. Så det er en meget glædelig nyhed, at FN nu endelig behandler erstatningssagerne,” siger konsulent i HKKF’s arbejdsskadeteam Vibeke Greve Kristensen. Hun roser FPS for at have gjort en kæmpe indsats for veteranerne.

> Læs også: Der er ikke længere en frist for at få second opinion af speciallæge

Sagerne kører automatisk

FPS oplyste i start september til Jyllands-Posten, at ud af de 439 sager, som de har sendt til FN siden november 2017, var kun 23 sager til dato blevet afgjort, hvoraf 16 havde fået tilkendt erstatning. Med pengene, der er afsat, kommer sagsbehandlingen dog op i tempo.

"Sagerne kører automatisk i FN, og vi ved derfor ikke, hvor vores medlemmer ligger i bunken. Men vi har fået at vide, at der vil gå nogle måneder, så til medlemmerne kan jeg derfor blot sige, at de får besked, så snart vi hører noget," siger Vibeke Greve Kristensen.

Er du FN-veteran og har en varig skade, der kan være berettiget til erstatning, har du fået brev herom. FN-sekretariatet er gået i gang med at behandle de mange sager, hvor det er en forudsætning for, at man kan få behandlet sin sag af FN-systemet, at erstatningen også kan anerkendes nationalt. FPS forventer, at hvis du som veteran får medhold, kan du forvente at få erstatningen udbetalt i løbet af et par måneder.

Har du verserende sag, kan du læse mere om færdigbehandlingen og udbetalingerne her.

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.16

Andre nyheder