Nyheder

Afskaffelse af store bededag

Store bededag bliver en almindelig hverdag fra 2024. Det har betydning for din arbejdstid og løn.
Foto: IStock

OPDATERET 3.4.24. 

Ved overenskomsten 2024 blev det aftalt, at tillægget på 0,45 pct. sammen med en kompensation på 0,07 pct. for mistede variable ydelser bliver sammenlagt med det særlige ferietillæg. Det vil sige, at du får disse kompensationer udbetalt med dit særlige ferietillæg to gange om året. 

OPDATERET 15.1.24.

Arbejdstid
Din arbejdstid stiger med en dag om året, hvis du er fuldtidsansat (= 7,4 timer). For deltidsansatte stiger den forholdsmæssigt. 

Lønkompensation
Du mister retten til at holde fri på store bededag og få særlig betaling eller særlig frihed for at arbejde på dagen, hvis du havde den ret tidligere. 

Du får i stedet et løntillæg på 0,45 % som kompensation for den ekstra arbejdsdag. Du optjener det løbende.

Du får løntillægget udbetalt to gange om året (maj og august) sammen med din løn. 

Første gang dækker tillægget dog kun 5 måneder (1. januar 2024 - 31. maj 2024), idet retten til store bededag bortfaldt ved udgangen af 2023.  

Retsinformation: Cirkulære og vejledning om udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023

Siden er sidst opdateret: 3.04.24 kl. 13.36

Andre nyheder