Nyheder

Fra Blod Egil til Christian d. 5.: Engang styrede sørøverne Forsvarets ø

Først troede man, at Ertholmene nord for Bornholm var verdens ende. Så kom vikingerne og sørøverne. Senere gjorde Kong Christian V øen til en fæstning. I dag bor de cirka 90 mennesker på den lille ø Christiansø, som fortsat hører ind under Forsvarsministeriet.
Foto: Forsvarets Bibliotek. Luftfoto over Christiansø og Frederiksø.

Verdens ende

18 kilometer nord for Bornholm ligger den naturskønne øgruppe Ertholmene. Øgruppen er ikke større end 38 hektar, og Christiansø er med sine 22 hektar den største ø.

Engang var småøerne øde klippeknolde, som stak op af havet, og der går historier om, at dem, som i sin tid fandt øerne, troede, at det var verdens ende.

Sørøvernes skjulested

I den tidlige middelalder hærgede vendiske sørøvere de danske farvande. Venderne var et østslavisk folk, som boede ved de nuværende tyske og polske østersøkyster, og sørøverne rettede talrige småangreb mod syd- og østvendte kyster i Danmark, hvorfor så mange landsbykirker ved disse kyster - såsom rundkirkerne på Bornholm - er bygget som fæstningsværker. 

Ertholmene var et øde og barskt sted, og øerne blev flittigt brugt af de vendiske sørøvere, når de skulle søge ly. Omkring 1080 sendte Knud den Hellige derfor sin jarl vikingen Blod Egil med et vagthold til øerne for at holde sørøverne væk. Blod Egil var dog ikke meget bedre selv – han plyndrede et skib ved Ertholmene og brændte mandskabet levende. 

Da vi når 1300-tallet er stedet fortsat populært hos sørøverne. I perioder med fred i sommerhalvåret holdt bornholmske fiskere til i den naturlige havn, og Dronning Margrethe d. 1. planlagde at bygge en borg på øerne for at holde sørøverne i skak.

Det er dog først i 1684, at der blev bygget en reel fæstning. Men det betød ikke, at der fremover var fred på Christiansø. Øen fungerede under Englandskrigen 1801-1814 som en beskyttet base for danske kapere og kanonbåde og blev i 1808 bombet af den engelske flåde. Syv blev dræbt heraf seks svenske krigsfanger, mens 16 blev såret. 

Fra konger til ministre

Ved begyndelsen af Svenskekrigen anlagde Christian V i 1684 fæstningen Christiansø, som gav Ertholmene særstatus. Efter Danmark i 1658 havde afstået Skåne, Halland og Blekinge til Sverige, skulle man nemlig finde en ny havn for krigsskibene i Østersøen. Derfor sendte Christian V 288 nordmænd til klippeøerne under ledelse af den hollandske ingeniør Anthony Coucheron, som havde erfaring fra lignende byggerier i Norge. Store Tårn og Lille Tårn og de fire havnebatterier, hvoraf et af dem er opkald efter Coucheron, var de første som blev bygget af granit brudt på stedet eller hentet fra Hammershus på Bornholm.

Da fæstningen, som i dag er et museum, blev nedlagt i 1855, blev særstillingen opretholdt, så øerne henhørte under det daværende Marineministerium med den begrundelse, at Christiansø havde vigtig betydning for skibsfarten, da øen både havde en nødhavn og et fyr. 10 år efter, i 1865, blev øerne lagt ind under Forsvarsministeriet og Finansministeriet, og i 1987 overtog Landbrugsministeriet Finansministeriets del. I 1929 fik Forsvarsministeriet dog den samlede administration, og sådan har det været i snart 100 år. 

> Læs også: Black Hornet PRS kan redde liv på missioner

Danmarks første statsfængsel

Den politiske aktivist Dr. Dampe, som var en prominent kritiker af enevælden, fik e i 1920 en livstidsdom for højforræderi og majestætsfornærmelser. Efter at være fængslet i en periode på Kastellet, blev han sendt til Christiansø, hvor statsfængslet Ballonen på Frederiksø, som var det første i Danmark, blev særligt bygget til Dr. Dampe. Da Frederik d. 7. kom til i 1848, afskaffede han Enevælden og løsladte Dampe. Året efter underskrev kongen Den Danske Grundlov.

Tordenskjold udviklede havnen 

Christiansøs geografiske beliggenhed har betydet, at fæstningen har spillet en vigtig rolle under to vigtige europæiske konflikter i historien. Fæstningen var i perioder et støttepunkt for den danske blokade af farvandet mellem Sverige og Nordtyskland. Under den Store Nordiske Krig (1700-1721), som Danmark deltog i fra 1709 til 1720, anvendte søhelten Peter Wessel Tordenskiold Christiansø som base for sin flåde. Under sit ophold udviklede han den naturlige havn, så det var nemmere at tøjre skibe der.

Totalfredet ø

Christiansø er Danmarks østligste punkt og ejes den dag i dag af Forsvarsministeriet. Det kunne være oplagt at tænke, at Forsvaret holder fast i den lille ø, fordi den ligger strategisk midt ude i Østersøen, men faktisk er årsagen – ifølge Forsvarsministeriet - at øen er totalfredet og derfor underlagt skrappe regler for byggeri, naturbeskyttelse osv. 

Under kommunalreformerne i 1970 og igen i 2007 holdt man Christiansø udenfor, da det grundet totalfredningen og det historiske tilhørssted var mere hensigtsmæssigt, at Forsvarsministeriet stod for administrationen fremfor, at øen skulle ind under Bornholm. Totalfredningen betyder nemlig, at der er en lang række skærpede krav til den fysiske planlægning for at bevare områdets særlige karakter og de kulturhistoriske og naturvidenskabelige interesser, hvorfor alt ny- og ombyggeri kræver dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen.

For særligt udvalgte

Øen er i dag et yndet turistmål med omkring 70.000 besøgende årligt, men det er ikke bare en ø, man kan flytte til. Du skal nemlig enten være født på øen, ansat i Christiansøs Administration eller pensioneret derfra for at kunne bo der. De særligt udvalgte beboere undgår dermed både kommuneskat og sundhedsbidrag, fordi øerne hverken hører ind under en kommune eller region. Der bor i dag 90 mennesker på øen, og man kan kun bo til leje.

Chefen for det hele

Søren Thiim Andersen har siden 2021 været administrator på øen. I praksis betyder det, at han er leder for både politi, kirke og sundhed og alt, hvad borgerne ellers kan få brug for. Ifølge Forsvarsministeriet er der ca. 17 årsværk fordelt på 25-30 ansatte i Christiansøs Administration. De står for øens daglige virke lige fra renovering af fredede bygninger, vedligeholdelse af arealer og fæstningsværker til drift af øens el- og varmeforsyning, vandværk, havnen, tjenestefartøj, museer, lægeklinik, kirke, skole.

Tre kanoner er stadig i brug

Kongens Bastion ligger på Christiansøs sydspids. Her står seks kanoner, hvor tre stadig er i brug. De bruges af Forsvaret til eksempelvis salutering ved skibsanløb eller ved den årlige Skt. Hans-fejring.

Tæt på en katastrofe 

31. maj 2003 kolliderede det 225 meter lange kinesiske bulk carrier skib Fu Shan Hai med det polske containerskib Gdynia i Østersøen, nordvest for Bornholm. Senere samme dag sank Fu Shan Hai til 69 meters dybde og blev dermed det største skib, der nogensinde er sunket i Østersøen. Først 10 år senere påbegyndte Søværnet en operation for at tømme skibet for de ca. 300 tons svær fuelolie. Olien var så tyktflydende, at for at pumpe den op til overfladen, var det nødvendigt at pumpe damp ind i tankene, så olien kunne blive opvarmet nok til, at den blev tyndtflydende. Søværnets fire største miljøskibe medvirkede ved operationen, og Christiansø og Bornholm undgik en miljøkatastrofe.

Kattefri ø er fuglenes paradis

De eneste to pattedyr, som du finder på Christiansø, er pindsvin og mus. Hele øgruppen og det omkringliggende havområde er nemlig udpeget som et EF-fuglebeskyttelsesområde, og derfor må hverken hunde eller katte medbringes til øen – med visse undtagelser for hunde i snor, der medbringes af sejlere og skal luftes eller førerhunde.

Til gengæld kan du om foråret se rugende edderfugle overalt på de fredelige øer, og i fuglereservatet Græsholmen ruger 10.000 par sølvmåger. Alk og lomvie yngler her som det eneste sted i Danmark, mens fugle på vej til og fra yngleområderne i nord hvert forår og efterår bruger Christiansø som hvilested, inden rejsen går videre.

Kilder: Forsvarsministeriet, Søfæstning Christiansø, Den Store Danske, Realdania, Altinget, Gyldendal, Grænseforeningen, Christiansø Administration, bornholm.info, Wikipedia.

> Læs også: Forsvaret var de bedste år – og de værste

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.36

Andre nyheder