Nyheder

Udbetaling af pension til militære tjenestemænd

Bliv klogere på reglerne for pension, hvis du er tjenestemand, og hvad forskellen er på pensionsalder og pensionsudbetalingsalder.
Foto: Forsvarsgalleriet

En række medlemmer af HKKF havde bemærket, at deres pensionsudbetalingsalder på tjenestemandspension.dk var sat til at være tre år før folkepensionsalderen.

Medlemmerne var nemlig alle blevet ansat som tjenestemænd efter 1. januar 2018, hvor en ny regel trådte i kraft, men det betød, at der ikke var sammenhæng mellem deres pensionsudbetalingsalder og deres pligtige afgangsalder.

Tjenestemændene ville afgå fem år før folkepensionsalderen, men først få udbetalt tjenestemandspension tre år før folkepensionsalderen.

På baggrund af sagerne har HKKF i de sidste par år været i dialog med OAO og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vedrørende pensionsudbetalingsalderen for militære tjenestemænd. HKKF har nu fået en afklaring, og medlemmernes pensionsudbetalingsalder er nu rettet til at være fem år før folkepensionsalderen.

Men hvad er reglerne på området, og hvad er forskellen på pensionsalder og pensionsudbetalingsalder?

Pensionsalder

Pensionsalderen for militære tjenestemænd var 60 år indtil 2011. Ved OK11 indgik CFU – for at undgå et lovindgreb – en aftale om at pensionsalderen for militære tjenestemænd skulle stige til 62 år. Det holdt ind-til OK13, hvor CFU igen blev mødt med et krav om, at den lavere pligtig afgangsalder skulle sættes op. Dengang aftalte man, at den lavere pligtige afgangsalder ville følge velfærdsreformen fra 2006.

I velfærdsreformen aftalte man i Folketinget, at efterlønsalderen fra 2019 til 2022 løbende blev hævet til 62 år, og at folkepensionsalderen hæves til 67 fra 2024 til 2027. Det betød, at folk, der ved udgangen af 2006 var over 48 år, ikke blev berørt af ændringerne i tilbagetrækningsalderen.

Derefter var det meningen, at der fra 2025 hvert femte år skulle ske tilpasninger, så efterlønsalderen og pensionsalderen tilpasses danskernes levetid.

Folketinget besluttede i december 2015 – helt i tråd med velfærdsreformen fra 2006 – at forhøje folkepensionsalderen til 68 år for alle født 1. januar 1963 eller senere. I 2020 forhøjede Folketinget igen – jf. velfærdsreformen fra 2006 – folkepensionsalderen til 69 år for alle født 1. januar 1967 eller senere.

Det er forventningen, at Folketinget i 2025 vil vurdere, om folkepensionsalderen skal stige yderligere.

Den nuværende pligtige afgangsalder

Disse ændringer medfører, at den pligtige afgangsalder på nuværende tidspunkt er:

  • 61½ år for medarbejdere født mellem 1. januar 1960 og 30. juni 1960.
  • 62 år for medarbejdere født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962.
  • 63 år for medarbejdere født mellem 1. januar 1963 og 31. december 1966.
  • 64 år for medarbejdere født 1. januar 1967 eller senere.

Pensionsudbetalingsalderen

Pensionsudbetalingsalderen er den alder, hvor man tidligst kan påbegynde udbetaling af pensionsopsparing – for eksempel aldersopsparing, ratepension og livrente og dermed også tjenestemandspension. Det fastsættes i pensionsbeskatningsloven.

Indtil 2007 var pensionsudbetalingsalderen 60 år. Fra 1. maj 2007 til 31. december 2017 var pensionsudbetalingsalderen fastsat til fem år før folkepensionsalderen. Den nye lov trådte i kraft 1. januar 2018, hvor pensionsudbetalingsalderen blev fastsat til tre år før folkepensionsalderen.

Det var den ændring, der gav problemer for de HKKF-medlemmer, der blev ansat som tjenestemænd efter 1. januar 2018. Problemstillingen er nu blevet løst, idet Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har anerkendt, at militære tjenestemænd har en lavere pensionsudbetalingsalder, idet den er godkendt af Skatterådet.

Der er således igen sammenhæng mellem lavere pligtig afgangsalder og pensionsudbetalingsalder.

Har du spørgsmål til pension eller pensionsalder, kan du kontakte HKKF’s faglige team på faglig@hkkf.dk eller på telefon 33 43 21 78.

Siden er sidst opdateret: 2.04.24 kl. 11.44

Andre nyheder