Nyheder

HKKF, CS, Fængselsforbundet og Politiforbundet i fælles opråb

De fire forbund har haft møde med Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Her gjorde de politikerne opmærksom på, at det vil få store konsekvenser for tjenestemænd, der skal søge erstatning efter en arbejdsskade, hvis man vedtager et nyt lovforslag om bl.a. at forenkle og standardisere erstatningen for tabt erhvervsevne.
Privatfoto. Fra venstre mod højre: Annette Kjærby Hartmann, arbejdsskadekonsulent, Politiforbundet; Stig Bertelsen, juridisk chef, Politiforbundet; Heino Kegel, forbundsformand, Politiforbundet; Bo Yde Sørensen, forbundsformand, Fængselsforbundet; Henrik Holm, forbundssekretær, HKKF – Soldaternes Fagforening Mette Lind-Hansen, advokat, Centralforeningen for Stampersonel.

Lovforslaget blev fremsat af beskæftigelsesministeren i starten af oktober. Her foreslår man, at kun indtægter, der indgår i indkomstregisteret, skal regnes med, når man skal fastsætte størrelsen af en erstatning. Det betyder, at tjenestemændenes pensionsopsparing ikke indgår, hvis man får erstatning i forbindelse med tab af erhvervsevne.  Mens andre lønmodtageres pensionsopsparing vil indgå. 

"Pensionsopsparingen er en del af lønnen. Den står jo også på lønsedlen. Det her rammer en personelgruppe meget hårdt", siger HKKF’s forbundssekretær Henrik Holm. 

Hvis lovforslaget bliver til lov, vil tjenestemandspensionen ikke længere have nogen erstatningsmæssig værdi. Erstatningen til tjenestemænd vil blive forringet med 20-50 procent. 

"I de værste tilfælde vil tjenestemænd overhovedet ingen erstatning få, hvis forslaget bliver vedtaget, og det er både tosset og uretfærdig forskelsbehandling af lønmodtagere", siger Henrik Holm.  

De fire forbund mener, at lovforslaget medfører en helt urimelig og uforklarlig negativ forskelsbehandling af tjenestemænd. Og det er paradoksalt, for tjenestemænd er ofte særlig udsat for arbejdsskader.  

Siden er sidst opdateret: 13.11.23 kl. 12.17

Andre nyheder