Nyheder

HKKF skaffer 79 medarbejdere efterbetaling

HKKF har sørget for, at medlemmerne får funktionstillæg med, når de er beordret udsendt til international operation (INTOPS).
Foto: Forsvarsgalleriet

I en årrække har medlemmer af HKKF beordret til INTOPS kun fået deres lokalt aftalte funktionstillæg med, hvis deres tjenestested meddelte Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS), at det skulle de have.

”Vi kan ikke acceptere en form for elevatorløn – at man har én løn på dansk jord og en anden og mindre som udsendt. Vi mente, at det var en fejl, at nogle får fjernet deres funktionstillæg ved INTOPS”, siger faglig konsulent i HKKF Michael T. Jensen. "Tidligere var det praksis, at man naturligvis bevarer sit funktionstillæg som udsendt."

Efter 3 års sagsbehandling kom afgørelsen endelig
Flere tillidsrepræsentanter gjorde HKKF opmærksom på de manglende tillæg. Derfor rejste HKKF en sag i sommeren 2020. HKKF’s faglige team kontaktede Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) med spørgsmål om, hvorfor de lod nogle funktionstillæg ophøre ved beordring til INTOPS.

FPS har langt om længe – efter mere end 3 års sagsbehandling – vurderet, at de ikke generelt har haft hjemmel til at tage lokalt aftalte funktionstillæg fra nogle udsendte. Hovedreglen er, at man bevarer sit lokalt aftalte funktionstillæg, når man bliver udsendt, hvis man i bred forstand fortsat udfører den funktion, man har fået tillægget for. Hvis man ikke længere gør det, kan FPS opsige tillægget, mens man er i INTOPS. Og så genindføre det, når man vender hjem.

Svaret fra FPS betyder, at fremover skal Forsvaret foretage en konkret og individuel vurdering af, om man skal have sit funktionstillæg med, hvis man bliver beordret udsendt. Derfor anser HKKF sagen for at være afsluttet.

Du får besked i e-Boks, hvis du har efterbetaling til gode
HKKF har sammen med FPS gennemgået tillæggene for alle, der har været udsendt 5 år tilbage på HKKF´s overenskomst, og sammenholdt lokalt aftalte funktionstillæg med FN-tillægget. Vi fandt 98 medarbejdere, der har fået frataget deres lokalt aftalte funktionstillæg, samtidig med at de fik FN-tillæg.

I 79 af de 98 tilfælde har FPS vurderet, at medarbejderne har efterbetaling til gode. I de øvrige 19 er der ikke sammenhæng mellem funktionen på det danske tjenestested og INTOPS. Disse 19 medarbejdere har derfor ikke efterbetaling til gode.

Hvis du er en af de 79, der har efterbetaling til gode, får du besked om det i din e-Boks.

Spørgsmål
Kontakt konsulent Michael T. Jensen i HKKF’s Faglige Team, hvis du har spørgsmål.
33 43 21 78 eller mj@hkkf.dk

 

Siden er sidst opdateret: 13.11.23 kl. 13.30

Andre nyheder