Nyheder

Ingen aftale om operative tjenesterejser i denne omgang

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) vil ikke komme HKKF i møde vedrørende en aftale om honorering for deltagelse i operative tjenesterejser. En aftale, der også skulle gælde dem, der deltager i INTERFLEX i England.
Foto: Forsvarsgalleriet

HKKF har forhandlet med FPS om aftalen siden august 2022. Forbundsformand Tom Block siger i den forbindelse: ”Det er beklageligt, at FPS ikke er villig til at lave en aftale, der forbedrer soldaternes vilkår på tjenesterejser. For det er der virkelig brug for. Vores medlemmer bør både have bedre honorering og rimelige arbejdstids- og rådighedsregler. Forsvaret bør registrere timer på en måde, der afspejler det faktiske antal arbejdstimer. Og soldaterne bør optjene fridage, når de er på tjenesterejse. Under forhandlingerne ville FPS desværre ikke strække sig tilstrækkeligt til, at vi kunne se os selv i aftalen. ”.

Tom Block fortsætter: ”Forsvaret ville i aftaleudkastet kun registrere 7,4 timer pr. dag, uanset hvor mange timer soldaterne har arbejdet. Derfor ser soldaternes timeløn fortsat urealistisk høj ud – som den også gjorde i Lønstrukturkomiteens rapport. Men den metode at udregne soldaters løn på kan HKKF ikke nikke ja til. Vi har forsøgt at mane denne noget alternative lønvirkelighed i jorden, siden rapporten kom. Vores medlemmer skal honoreres for det lagte antal arbejdstimer. Honoreringen skal afspejle virkeligheden.”

Lønstrukturkomiteens rapport

Mange af soldaterne skal stå til rådighed hele tiden på tjenesterejser
HKKF’s erfaring er, at der er risiko for, at medlemmerne skal stå til rådighed hele tiden på grund af den måde, enhederne vil forvalte rådighedsbegrebet på under aktiviteter. Det kan HKKF naturligvis ikke acceptere.

HKKF’s forhandlere kunne heller ikke blive enige med FPS om, hvordan soldaterne optjener fridage på rejserne. Tom Block siger om dette: ”Vores medlemmer skal have en ugentlig fridag, når de er på tjenesterejse, selvom de får et tillæg. Og en ekstra fridag for hver uge de er afsted, som de skal afvikle, umiddelbart efter de er kommet hjem. De har jo brug for at restituere, når de har været afsted på en operativ tjenesterejse. Det er vigtigt for soldaten, og det er vigtigt for kampkraften”.

HKKF rejser sag mod Forsvaret for brud på arbejdstidsreglerne
HKKF har på det seneste fået tilbagemeldinger fra medlemmerne om, at arbejdspresset er betydeligt, især under INTERFLEX. Det ser bl.a. ud til, at Forsvaret ikke sender tilstrækkeligt med instruktører til England, selvom opgaven er af stor betydning.

Det finder Tom Block helt utilfredsstillende: ”Der er eksempler på, at medlemmer har arbejdet fra 58 og enkelte gange mere end 100 timer om ugen i 12 uger i træk. Nogle har arbejdet 42 dage i træk uden en fridag. Det har HKKF forsøgt at finde en løsning på. Men FPS orienterede os om, at nu falder deltagelse i INTERFLEX ind under egentlig militærtjeneste – og derfor er undtaget fra arbejdsmiljø- og arbejdstidsreglerne. Det kan vi ikke acceptere. Så vi har været nødt til at rejse en sag om, at Forsvaret overtræder Statens Arbejdstidsaftale”.

Sagen bliver afgjort ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen eller i Arbejdsretten.

Siden er sidst opdateret: 13.11.23 kl. 11.51

Andre nyheder