Nyheder

Stop snakken om værnepligt til kvinder. Lad os helt afskaffe den.

Debatindlæg af forbundsformand Tom Block om HKKF's krav om helt at afskaffe værnepligten. Bragt i Politiken lørdag den 17. februar 2024. RETTELSE: Tallet på ca. 5. pct. er forkert - de rigtige procenter af kvinder, der fortsætter i HRU efter HBU ligger mellem 7,83 og 15,5 pct. i perioden 2018-2020 (baseret på tal fra FPS's hjemmeside).
Foto: Sanne Vils Axelsen

Der er igen en brændende interesse for at argumentere for at indføre værnepligt for kvinder – senest fremført af sociolog Anna Gregersen i denne avis. HKKF – Soldaternes Fagforening finder debatten om, hvorvidt vi overhovedet skal have værnepligt, langt mere relevant.

Ca. 90 pct. af de værnepligtige aftjener i Hæren og derfor på HKKF’s overenskomst. HKKF’s krav er: Afskaf værnepligten. Sats i stedet på værneret for begge køn. Og bevar muligheden for udelukkende at genaktivere værnepligt ved større kriser og krig.

I en årrække har både mænd og kvinder i øvrigt meldt sig frivilligt til værnepligt. Også de 4.600, der aftjener værnepligt lige nu – uanset at mænd har værnepligt og kvinder værneret. 25-30 pct. af de værnepligtige er kvinder. Stort set samme antal, som i Norge og Sverige, der har måttet tvinge kvinder til værnepligt. Danmark når antallet ad frivillighedens vej. Samtidig er en konvertering af værneret til værnepligt for kvinder en forringelse af deres vilkår og et indgreb i vores overenskomst.

Ud over det bruger Forsvaret ikke sit nuværende rekrutteringspotentiale. Man har kun tilbudt ca. 25 pct. værnepligtige en ansættelseskontrakt efter endt værnepligt. Oveni dette har Forsvaret et kolossalt problem med at fastholde sine medarbejdere.

Fremtidens forsvar skal være professionelt. Med soldater, der har valgt en militær karriere frivilligt – som både kan og vil. Og fremtidens unge motiveres ikke af tvang, men af gode arbejdsvilkår, uddannelses- og karrieremuligheder og en anstændig løn. Af at kunne se en fremtid for sig, blive behandlet ordentligt og have råd til f.eks. at købe bolig og have en rimelig levestandard.  

Ingen af delene leverer Forsvaret i dag. Alene i Hæren mangler der ca. 25 procent medarbejdere. Og kun ca. 5 pct. af de kvindelige værnepligtige vælger at lade sig ansætte (RETTELSE: Mellem 7,83 og 15,5 pct.). Så hvad er pointen i at tvinge flere ind i et skrantende arbejdsmiljø med ringe arbejdsvilkår, når man kan konstatere, at det ikke virker?

Giv i stedet konstabler og korporaler en anerkendt erhvervsrettet konstabeluddannelse. Alene det vil fastholde dem minimum 4 år i Hæren. Genindfør optjening af civil uddannelse under ansættelsen. Tilbyd gode karriereveje. Og betal faglært løn. I dag får en konstabel en startløn på 22.711,57 kr., et militærtillæg på 1.912,68 kr. og 12,12 pct. i pension. For den betaling forventes man at være villig til i yderste tilfælde at dø for din og min sikkerhed. Det kan vi ikke være bekendt.

Men allervigtigst: Forsvaret skal skabe den helt nødvendige kulturforandring. For nutidens unge tænder heldigvis ikke på forskelsbehandling, dårlige fysiske rammer, lav løn og et krænkende og sexistisk arbejdsmiljø.

Forsvaret tilbyder mange spændende jobfunktioner; et job med mening, hvor man kan være med til at gøre en forskel. Men tvang, dårlige arbejdsvilkår og manglende fremtidsudsigter hører fortiden til.

 

Siden er sidst opdateret: 20.03.24 kl. 19.17

Andre nyheder