Nyheder

HKKF: Over 400 brud på arbejdstidsreglerne på Interflex 

40 arbejdsdage i træk, en gennemsnitlig arbejdstid på 80 timer om ugen og vagter langt over 12 timer. Det er virkeligheden for de danske soldater, der uddanner ukrainerne i England. Derfor har HKKF nu lagt sag an mod Forsvaret. 
Indtil videre er 20.000 ukrainske soldater blevet uddannet af danske og britiske instruktører i England på Interflex-operationen. Men arbejdsdagene under uddannelsen er lange og mange i træk, hvilket nu får HKKF til at anlægge sag mod Forsvaret. Foto: Det britiske Forsvarsministerium - defenceimagery.mod.uk/  

Af Rane von Benzon 

I sommeren 2023 var Asmus Lindberg kører i føringssektionen i England. Han var en del af hold 5 af de instruktører, som Danmark bidrager med i uddannelsen af ukrainske soldater. ”Min arbejdsdag derover var lang og en smule kaotisk, men det er, som man kunne forvente,” siger Asmus, der i dag er NK-deling i en værnepligtsenhed på Almegård Kaserne. ”Fra jeg fløj afsted, til jeg kom hjem igen, har jeg i gennemsnit arbejdet 83 timer om ugen. Så det har været nogle lange dage, men det er også det, jeg tog afsted for.” 

13 sager mod Forsvaret
Hans beskrivelser af lange arbejdsdage er langt fra enestående for den danske mission i England. Lige nu er hold 7 afsted, mens hold 8, 9 og 10 er planlagt. 

Alene på operationens første to hold har HKKF registreret over 400 brud på arbejdstidsreglerne. ”Kort sagt har man sendt alt for få over for at løfte en stor opgave. Det gør, at folk arbejder uforholdsmæssigt meget, og der er flere brud på arbejdstidsreglerne. På de første to hold har vi alene konstateret langt over 400 brud,” siger Tom Block, forbundsformand i HKKF. 

I HKKF har Michael T. Jensen, der er konsulent, fulgt sagerne tæt. ”Vi kunne se på 13 af vores medlemmer, at de havde haft en gennemsnitlig arbejdstid på langt over 80 timer om ugen og arbejder mere end 13 timer i træk. Derudover overholdt man ikke reglerne for fridage og hviledøgn,” siger han og tilføjer: ”Man arbejder for meget, man arbejder for længe, og man holder ikke de fridage, man har ret til. Der er eksempler på folk, der har arbejdet 40 dage i træk.” 

På baggrund af de 13 medlemmer har HKKF anlagt sager mod Forsvaret for brud på reglerne om arbejdstid. 

Det er folk i krig
Selvom Asmus Lindberg kan genkende de lange arbejdsdage, kom det ikke bag på ham. Inden afrejsen havde Forsvaret fortalt, hvordan arbejdsdagene så ud. Samtidig tog han afsted for at løse en opgave og hjælpe ukrainerne. 

”Vi er der for at uddanne de her mennesker, og hvis vi for eksempel skulle overholde arbejdstidsreglerne, ville det være umuligt at nå med den tidsramme, der er. Samtidig er det jo folk, der faktisk er i krig, så det har også været vigtigt at give dem det bedste afsæt,” siger han. Desuden afhænger hans løn af, hvor meget han arbejder. ”Der er ikke nogen, der har interesse i at sidde på et hotelværelse i England og afspadsere timer,” siger han. 

Rico Adolfssen, korporal på Almegård Kaserne og tillidsrepræsentant i HKKF, har selv været udsendt på Interflex, som administrativt personel. Der var ikke meget, han kunne stille op mod arbejdstiden, fortæller han. ”Jeg kæmpede ikke meget for det derovre, vi udfører opgaven og ordren, når vi er skarpt indsat, tager vi fejl og mangler i fredelige omgivelser. Det handler også om, at vi kan stå inde for produktet, vi leverer.

I situationen er det vigtigste at uddanne ukrainerne,” siger han og tilføjer: ”Der står en, som gerne vil lære mere om soldatermæssige færdigheder, og så skulle jeg afvise, fordi jeg skal hjem og have fri. Vil man kunne se sig selv i spejlet på hotellet vel vidende, at det var en medvirkende årsag til, at han eller hun ikke lærte så meget som muligt til brug, når soldaten står ved frontlinjen i Ukraine?” siger han. 

Udnytter soldater-dna’et
I HKKF fortæller Tom Block, at de har fået mange henvendelser fra medlemmer, der føler, at de lange arbejdsdage i træk har været alt for meget. Han understreger, at der er regler på området af en grund. 

”En ting er pengene, et andet perspektiv er, at det godt kan være, man kan klare lange arbejdsdage nu. Men når alting hele tiden kører i et højt tempo, holder man ikke i et langt arbejdsliv. Derfor skal reglerne omkring hvile overholdes,” siger han. 

Ifølge HKKF mener Forsvaret, at reglerne om arbejdstid er sat ud af spil, fordi der er tale om egentlig militærtjeneste. Det giver Forsvaret mulighed for at se bort fra normale regler om arbejdstid, hvis man som soldat skal testes under mere ekstreme forhold uden søvn og hvile. Det er altså den undtagelse, Forsvaret mener gælder under den danske mission i England. 

Det er Tom Block helt uenig i. ”Det er ærgerligt, at arbejdsgiver igen forsøger at få en sag om brud på arbejdstidsreglerne til at handle om egentlig militærtjeneste. Det er det ikke. Det er arbejdstidsreglerne, der gælder,” siger han. 

Han beskylder Forsvaret for at ville spare penge ved at sende alt for få instruktører afsted på missionen, hvilket risikerer at gå ud over sikkerheden. ”Vi har en opgave, hvor vi skal uddanne folk, hvilket kræver x-personer. Man har valgt kun at sende 65 personer afsted, men man burde sende langt flere derover.  

Hvad hvis der sker ting med folk derovre, hvis de kører rundt på civile veje efter at have arbejdet 16 timer i træk og kører en ned, hvordan står de så?” spørger Tom Block retorisk, og kalder det et svigt fra Forsvarets side. Han mener, at Forsvaret misbruger soldaternes kerne-DNA ved at bede dem arbejde så meget. ”De udnytter soldaternes pligtfølelse,” siger han. 

Personligt udviklende
I løbet af de 12 uger Asmund Lindberg var i England, var han med til at træne to hold ukrainere i basale militære færdigheder som skydning, kampe i skyttegrave, førstehjælp og minerydning.  

Hvad han selv har undervist i, må han ikke sige. Det samme gælder, hvor mange ukrainere han har trænet. I alt er der dog trænet over 20.000 ukrainere i England. 

På trods af det hårde arbejde er han glad for at have været en del af operationen. ”Der er ingen tvivl om, at den her opgave giver mere mening, end noget andet jeg har lavet.  

Den har også været personlig givende, fordi man er kastet ud i læringssituationer, hvor man ikke havde samme forberedelsestid, og hvor remedierne ikke var, som man kunne tænke sig. Men så har man været kreativ og løst det,” siger han.  

Samtidig var ukrainerne meget motiverede for at lære. ”De var lærenemme, meget opsøgende med spørgsmål og tog ansvar for deres egen læring. Så var der selvfølgelig også nogle kulturting. Der er lidt forskelle på, hvordan en dansker gør, og hvordan en ukrainer gør. De har måske lidt en machokultur i Ukraine," siger han. 

”Ikke superansvarligt”
HKKF’s sager mod Forsvaret er nu overdraget til Fagbevægelsens Hovedorganisation, der skal føre sagerne på vegne af forbundet.  

De ved ikke, hvornår der er en afklaring, men forventer, at det tager lang tid. HKKF håber, at alene det de kører sagerne, får Forsvaret til at rette ind og sende flere personer.  

”Lige siden hold 1 har vi gjort arbejdsgiver opmærksom på problemet. Det er ikke en superansvarlig arbejdsgiver, hvis man ikke gør noget for at passe på sine medarbejder, og bare lader det stå til,” siger Tom Block. 

Forsvaret har ikke ønsket at deltage i et interview. I stedet er de kommet med et skriftligt svar. 

“Henset til den korte svartid til rådighed kan det generelt siges, at Forsvarskommandoen kontinuerligt behandler og evaluerer alle forhold, der gør sig gældende under indsættelse ved træningsindsatsen i Storbritannien, for at forbedre disse,” skriver de og tilføjer: “I relation til arbejdstid behandles dette både internt og i koordination med de faglige organisationer.” 

Siden er sidst opdateret: 5.03.24 kl. 15.20

Andre nyheder