Nyheder

HKKF rådgiver ikke om SKAT

HKKF rådgiver vores medlemmer om deres løn- og ansættelsesvilkår i Forsvaret. Vi rådgiver derimod ikke om generelle eller konkrete skatteforhold.
Foto: IStock

Skattespørgsmål er et forhold mellem dig og SKAT

Omkring marts måned modtager alle borgere deres årsopgørelse. Særlig i den tid modtager vi mange henvendelser. De handler primært om rejsefradraget (rubrik 53 på årsopgørelsen), men vi modtager også spørgsmål om forskudsopgørelsen, kørselsfradraget, trækprocenter m.v.

Din skat er et forhold imellem dig og SKAT. HKKF har ikke rådgiveransvar vedr. skatteforhold og kan i sidste ende blive draget til ansvar - f.eks. blive idømt en bod, som medlemmerne så kommer til at finansiere, hvis vi informerer/rådgiver dig forkert.

HKKF beder dig derfor kontakte SKAT, hvis du har brug for rådgivning om dine skatteforhold. 

HKKF rejser kun principielle sager om skatteforhold

Hvis HKKF rejser en sag om SKAT, skal sagen være principiel. Det kan være i relation til overenskomsten, hvor Forsvaret ikke overholder sine forpligtelser som arbejdsgiver til f.eks. at undersøge, om man kan udbetale time- og dagpenge skattefrit.

Om rejsefradrag på SKATs hjemmeside.

Om årsopgørelsen på SKATs hjemmeside. 

Om forskudsopgørelsen på SKATs hjemmeside.

Siden er sidst opdateret: 18.03.24 kl. 15.58

Andre nyheder