Nyheder

Sådan får vi flere kvinder i Forsvaret 

Kvindernes internationale kampdag: Andelen af kvinder, der forlader Forsvaret, er væsentlig større end den mandlige andel. Fire soldater fortæller til Fagligt Forsvar, hvordan den statistik kan ændre sig – de peger bl.a. på, at ordningen om civil uddannelse (CU) skal tilbage. 
Privatfoto.

Af Anders Stoffer 

Fagligt Forsvar taler med fire kvindelige soldater i forbindelse med Kvinders internationale kampdag. Opgaven, de er stillet, er først og fremmest at finde løsningerne på, hvordan Forsvaret kan sætte en prop i afgangen af kvindelige soldater samt motivere flere kvinder til at søge ind i den danske styrke. 

Men hvad skal Forsvaret med kvinderne? Omsorg og en anden problemløsning. Det er svarene på, hvad kvinder kan give Forsvaret. ”Kvinder kommer med en anden blidhed, medmenneskelighed og omsorg,” siger 47-årige Sanne P. og fortsætter: ”Vi kan spotte den svage soldat og passe på ham, mens mange mænd kan have det med at udstøde det svageste led. Kvinder bringer en anden form for sammenhold, inkludering og fællesskab. Det bliver en mere harmonisk og kærlig stemning.” 

Cecilie Uhrskov, 22 år, supplerer: ”Kvinder giver noget mere blødsødenhed. Mænd er meget hårde og kolde i det fag, hvor kvinder bidrager med at imødekomme det og bløde det lidt op.” 

Catrine Kjær, 23 år, ser kvindernes anderledes tilgang til opgaverne som en styrke. ”Kvinder har en anden tilgang til opgaveløsningen. Derfor giver de en god mangfoldighed. De ser tingene fra et andet perspektiv. Ofte ser mændene ikke det, jeg ser. Det er givende for en arbejdsplads og også for Forsvaret.” 

Det samme oplever 31-årige Ida Barfod: ”Kvinder kommer ofte med en bedre energi. Den tankegang, som manden ikke har, har kvinden, og den tankegang, som kvinden ikke har, den har manden. Det giver en god dynamik.” 

Læs interviewene med Sanne, Cecilie, Catrine og Ida i fagbladet Fagligt Forsvar 0124.

Forslagene fra de fire kvindelige soldater gør indtryk på Tom Block, formand i HKKF. 

Krænkelser

”Krænkelser, magtmisbrug, sexisme hører ikke hjemme i Forsvaret. I HKKF mener vi, at det skal have ansættelsesretlige konsekvenser at begå overgreb. Derfor fortsætter vi med at lægge pres på Forsvarets ledelse for at forbedre arbejdsmiljøet og reagere på krænkelser af enhver art. Ingen skal føle sig utrygge, når de går på arbejde. Mentorordninger og netværk viser blandt andet et behov for at have nogen at tale med om krænkelser. HKKF har etableret en sikker mail - melddet@ hkkf.dk - man kan skrive til, ligesom medlemmerne altid kan henvende sig til vores faglige konsulenter. Lokalt er det en god idé at tage kulturændringer, mentorordninger og kvindenetværk op i samarbejdsudvalgene. For det er gode forslag.”

Civil uddannelse

”Et værktøj, vi ved virker på fastholdelsen, er retten til at optjene civil uddannelse. Men den mulighed fjernede Forsvaret i 2013. Mange af vores medlemmer efterspørger, at de får den ret tilbage. Fordi civil uddannelse med faglærte kompetencer både giver dem kompetencer, de kan bruge i Hæren og et springbræt til et civilt job. Derfor er uddannelsesoptjening en af HKKF’s mærkesager.”

Udrustning

”Når Forsvaret ønsker at ansætte kvinder, og at de bliver, er det også nødt til at sørge for, at udrustningen er tilpasset kvinders fysik. Forsvaret siger, at arbejdet er i gang. At det ikke er på plads endnu, er simpelthen ikke i orden", slutter Tom Block.
 

Siden er sidst opdateret: 8.03.24 kl. 14.08

Andre nyheder