Uddannelse

Indsatsen Bliv Faglært

Bliv Faglært giver støtte til lønudgifter under erhvervsuddannelse.

Med overenskomstparternes nye indsats Bliv Faglært bliver der åbnet op for, at statslige arbejdspladser kan få dækket udgifter til løn, når medarbejdere, ansat på OAO-overenskomst, tager en erhvervsuddannelse for voksne (euv). Bliv Faglært giver både lønkompensation til dem, der tager en hel erhvervsuddannelse og dem, som tager kurser, der bringer dem på-vej-til faglært.

De statslige overenskomstparter har iværksat en særlig indsats, hvor arbejdspladser kan få støtte, når medarbejdere tager en faglært uddannelse. Indsatsen hedder Bliv Faglært, og som titlen antyder, så har den til formål at få flere ufaglærte til at blive faglærte.

Bliv Faglært giver tilskud til arbejdspladsens lønudgifter. Det vil sige en økonomisk støtte til arbejdspladsen, der gør, at medarbejdere kan beholde sin hidtidige sædvanlige løn, imens de er på uddannelse.

Støtter 2 veje til faglært uddannelse

Bliv Faglært støtter to forskellige veje til at blive faglært. Det kan enten være til et uddannelsesforløb, hvor den samlede erhvervsuddannelse gennemføres, eller et kortere uddannelsesforløb, hvor medarbejderen kommer tættere på at have en erhvervsuddannelse.

De to uddannelsesforløb, som Bliv Faglært støtter, er som følger:

Midlerne i indsatsen er afsat til uddannelse af medarbejdere, der er ufaglærte, eller medarbejdere der ikke har opnået højeste faglærte niveau inden for det område, de arbejder med.

Indsatsen er målrettet til OAO’s overenskomstområde

For at være i målgruppen for indsatsen Bliv Faglært, skal medarbejderen:

  • være omfattet af OAO’s statslige overenskomstområde. OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer, og på denne side kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører under OAO
  • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
  • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser
  • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for sit arbejdsområde.

En særlig indsats fra Den Statslige Kompetencefond

Bliv Faglært er en særlig indsats inden for OAO-området. Indsatsen er aftalt som en del af den statslige overenskomstaftale for OK21. De statslige overenskomstparter har afsat 12 mio. kr. i overenskomstperioden 2021-24 til indsatsen Bliv Faglært.

Læs mere og ansøg om indsatsen ”Bliv Faglært” her.

Siden er sidst opdateret: 30.08.23 kl. 09.52