Arbejdstid

Opgørelsesperiode og merarbejde

Hvor meget skal du arbejde, og hvornår kan du registrere merarbejde? Det kan du blive klogere på her.

Når du er ansat på HKKF’s overenskomst, følger du reglerne for døgnarbejdere, der er beskrevet i kapitel fire i Statens Arbejdstidsaftale. 

For døgnarbejdere er der kun to typer af dage – arbejdsdage og fridage. Du har krav på 26 fridage per kvartal (+ de helligdage, der er i kvartalet). Resten af dagene i kvartalet er arbejdsdage.

På nogle af disse arbejdsdage kan du opleve, at du ikke skal møde på arbejde, fordi du har arbejdet længere tid på andre dage. Disse dage er stadigvæk arbejdsdage og må ikke forveksles med fridage. Der gælder nemlig helt andre regler for fridage, hvilket du kan læse mere om under Fridage og afspadsering.

Opgørelse af arbejdstid

Opgørelsesperioden er den periode, for hvilken den almindelige daglige arbejdstid skal opgøres. Perioden er aftalt til tre måneder og skal følge årets kvartaler. Har du arbejdet mere end normen (37 timer i gennemsnit om ugen) i opgørelsesperioden, har du merarbejde. I dette tilfælde skal din leder træffe en beslutning om, hvorledes vedkommende ønsker at godtgøre dit tilgodehavende.

Træffes der beslutning om afspadsering, skal det tilgodehavende merarbejde være afspadseret inden for de efterfølgende tre måneder. Det betyder, at din leder skal tage stilling til på hvilke planlagte arbejdsdage, du kan afspadsere merarbejdet.

Er merarbejdet ikke afviklet indenfor fristen på tre måneder, skal det udbetales med næste lønudbetaling, medmindre du vælger at konvertere merarbejdet til omsorgsdage. Din leder har efter hver opgørelsesperiode også mulighed for at udbetale merarbejdet, hvis der ikke er mulighed for afspadsering. Udbetaling af merarbejde skal altid ske med et tillæg på 50 procent.

Skulle du ende op med ”minustimer”, når arbejdstiden gøres op, skal du sikre dig at disse timer bliver nulstillet.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 13.19

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk