Forælder før 2. august 2022

Sorgorlov og bortadoption

Du har ret til orlov med løn, hvis du mister dit barn, inden det er fyldt 18 år.

Dødfødsel og barnets død inden det fyldte 18. år

Hvis dit barn er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år, har hver af forældrene ret til orlov med løn i indtil 26 uger efter barnets død. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du er mor, og du på grund af en dødfødsel lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges din fraværs- og dagpengeret samt retten til løn under orlov med din sygdomsperiode – dog maksimalt indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Hvis du som adoptant har modtaget et barn, og barnet dør inden det fylder 18 år, har hver af forældrene ret til orlov med løn i indtil 26 uger efter barnets død. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver modtager fuld dagpengerefusion.

Bortadoption

Hvis du bortadopterer dit barn inden den 32. uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til orlov med løn i indtil 14 uger efter barnets bortadoption. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du er mor, og du på grund af en bortadoption lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges din fraværs- og dagpengeret samt retten til løn under orlov med din sygdomsperiode – dog maksimalt indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Reference: § 9 i barselsaftalen

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 16.34