Forælder før 2. august 2022

Typer af orlov

Der findes forskellige typer af orlov, herunder graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov.

Når mor og far/medmor får en lille ny, er der forskellige typer af orlov:

  • Graviditetsorlov: Orlov for moren, der ligger før fødslen.
  • Barselsorlov: Orlov for moren, der ligger fra fødslen og 14 uger derefter.
  • Forældreorlov: Orlov for moren og faren/medmoren, der ligger i 15. uge efter fødslen.

I oversigten nedenfor kan du læse meget mere om de forskellige typer orlov. 

En gravid medarbejder har som udgangspunkt ret til orlov med løn, når der er seks uger til forventet fødsel.

Der gælder undtagelser, hvis medarbejderen ikke opfylder barselslovens beskæftigelseskrav.

Efter fødslen har moren ret og pligt til fravær i de første to uger. Derefter har hun ret til fravær i 12 uger. I alle 14 uger har moren ret til løn under orlov.

Du kan opleve, at din arbejdsgiver beder om dokumentation for, at du har født, og du er forpligtet til at fremvise dokumentationen.

Faren/medmoren har ret til orlov med løn i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen, når moren holder barselsorlov.

Forældreorloven begynder i den 15. uge efter fødslen, det vil sige når barselsorloven (de første 14 uger) er slut.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at begge forældre har mulighed for at holde forældreorlov i 32 uger, og I kan hver især vælge at forlænge de 32 uger til enten 40 eller 46 uger. Det vil sige, at I tilsammen kan holde 64 uger – og op til 80 eller 92 uger. I så fald vil nogle uger være uden løn/barselsdagpenge.

Moren har ret til løn i seks ud af de 32 ugers forældreorlov. Faren/medmoren har ret til løn i 7 ud af de 32 ugers forældreorlov.

Derudover er der ret til løn i seks uger. Hvis det kun er moren, der er omfattet af den statslige barselsaftale, har hun de seks uger alene. Hvis begge forældre er omfattet af den statslige barselsaftale, har forældrene de seks uger tilsammen, og de kan selv vælge, hvem der skal have ugerne – eller de kan dele dem imellem sig.

Hvis moren er ansat i staten og faren/medmoren er ansat i en kommune, vil moren have seks + seks ugers forældreorlov med løn. Faren/medmoren vil have syv + seks ugers forældreorlov med løn.

Hvis begge er ansat i staten, vil moren have seks ugers forældreorlov med løn, og faren vil have syv ugers forældreorlov med løn. De sidste seks uger vil de kunne dele mellem sig – eller den ene af forældrene kan vælge at holde alle seks uger selv.

Faren/medmoren indtræder i morens ret til fravær, hvis moren dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet. I sådanne tilfælde har faren/medmoren ret til løn under orloven.

Reference: § 10 i barselsaftalen og § 7, stk. 2, i barselsloven.

Hvis din orlov forlænges, fordi dit barn bliver indlagt på hospitalet, har du ret til løn i den forlængede periode, hvis indlæggelsen sker i en lønnet orlovsperiode.

Hvis din orlov udsættes, fordi dit barn bliver indlagt på hospitalet, har du ret til løn i samme omfang, som i den oprindelige orlovsperiode.

Reference: § 8 i barselsaftalen.

I de perioder, hvor du har orlov med løn, beregnes lønnen under orlov på samme måde som under sygdom.

Reference: § 12 i barselsaftalen.

Når du holder orlov med løn, indbetaler din arbejdsgiver dit sædvanlige pensionsbidrag til din pensionsordning.

Når du holder ulønnet orlov, indbetaler din arbejdsgiver også dit sædvanlige pensionsbidrag.

Dette gælder uanset, om du har optjent ret til dagpenge. Hvis forældreorlovens 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, indbetales der dog ikke pensionsbidrag i de yderligere otte eller 14 uger.

Grundlaget for beregning af pensionsbidrag er den løn, som du ville have fået, hvis du ikke havde været på orlov.

Reference: § 13 i barselsaftalen.

Varslingsregler og tidsfrister

I forbindelse med graviditet og fødsel er der forskellige varslingsregler over for arbejdsgiveren. 

Hvis du er nyansat, kan du i mange tilfælde ikke overholde varslingsfristerne. I sådan en situation, har du varslet rettidigt, hvis du varsler orloven over for arbejdsgiveren umiddelbart efter at ansættelsesaftalen er indgået, og senest ved modtagelsen af ansættelseskontrakten. Det er dog en betingelse, at du havde varslet orloven rettidigt overfor en eventuel tidligere arbejdsgiver.

Moren
Tidspunktet for forventet fødsel og graviditetsorlovens start. Tre måneder før forventet fødsel.
Tidspunktet for eventuel genoptagelse af arbejdet inden for de første otte uger efter fødslen (efter de pligtmæssige to uger). Intet varsel.
Tidspunktet for eventuel genoptagelse af arbejdet i perioden otte til 14 uger efter fødslen. Inden otte uger efter fødslen.
Faren/medmoren
Tidspunktet for de indtil to ugers fædreorlov efter fødslen/barnets hjemkomst. Fire uger før orlovens forventede start.
Moren og/eller faren/medmoren
Den tidsmæssige placering af forældreorloven, herunder eventuel udstrakt forældreorlov. Inden otte uger efter fødslen.
Udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov. Inden otte uger efter fødslen.
Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del). 16 uger før orlovens start.
Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del). Intet varsel – aftales med arbejdsgiveren.
Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 16.22