Ferie

Feriedage

Du optjener 2,08 feriedag, hver måned du er ansat. Feriedagene skal afholdes i samme periode, som de optjenes.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Ferieloven bygger i dag på et samtidighedsprincip, hvilket vil sige, at feriedage optjenes og holdes over samme periode. Dette gælder dog ikke de særlige feriedage, som stadig optjenes ligesom førhen.

Optjening af feriedage

Du optjener 2,08 feriedage per måneds ansættelse. Feriedagene tilskrives ultimo måneden og kan holdes i den efterfølgende måned. Det vil sige, at du i løbet af ét år optjener 25 feriedage (rundet op fra 24,96 feriedage).

Optjeningsperioden starter den 1. september og slutter den 31. august og den kaldes ”ferieåret”. I samme periode og indtil den 31. december, kan du holde dine feriedage i det, der kaldes ”ferieafholdelsesperioden”.

Eksempel: Du optjener 25 feriedage i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022 (ferieåret). De 25 feriedage kan holdes i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022 (ferieafholdelsesperioden).

Optjening af feriedage ved fravær med hel eller delvis løn

Udgangspunktet er, at feriedage optjenes, når du er i beskæftigelse, men du optjener også feriedage (fuld ferie) under hel eller delvis lønnet fravær på grund af eksempelvis:

  • Sygdom
  • Barsels- og adoptionsorlov
  • Ferie, herunder særlige feriedage
  • Uddannelsesorlov
  • Omsorgsdage
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Afspadsering
  • Opsparingsdage
  • Suspension i henhold til tjenestemandslovens § 19
  • Fritstilling

I perioder, hvor der ikke udbetales løn, men hvor der optjenes sædvanlig pensionsret, for eksempel dele af barselsorloven – se mere under ”Familie og børn” – sidestilles i relation til ferie med lønnede perioder. Det vil sige, at der optjenes ret til ferie med løn under fraværet.

Optjening af feriedage ved tjenestefrihed uden løn (TUL)

Hvis du har fået tjenestefrihed uden løn – i Forsvaret også kaldet ”TUL” – hvor du hverken får løn eller optjener pension, optjener du stadig ferie i de første seks måneder af en fraværsperiode. Du optjener også særlige feriedage.

Det er en forudsætning for optjening af ferie, at du genindtræder i tjenesten inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvori ferien skal være afholdt, og at ferien holdes inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode – medmindre ferien udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieloven (kapitel fire i ferievejledningen). Hvis du ikke opfylder disse betingelser, bortfalder feriedagene.

Eksempel: Hvis du holder tjenestefri uden løn fra 1. september 2021 til 1. august 2022 (11 måneder), vil du optjene ferie i de første seks måneder - det vil sige i perioden fra 1. september 2021 til 28. februar 2022. Den ferie, du optjener under de første seks måneder, skal du nå at holde i den pågældende ferieafholdelsesperiode for, at de ikke går tabt. Når du kommer tilbage den 1. august 2022, skal du derfor holde den optjente ferie inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2022.

Hvis du holder to tjenestefrihedsperioder i direkte forlængelse af hinanden, betragtes de to perioder som en samlet tjenestefrihedsperiode – også selvom der afholdes ferie, særlige feriedage eller omsorgsdage mellem de to perioder. Det betyder, at der kun optjenes feriedage i de første seks måneder.

Eksempel: Hvis du holder tjenestefrihed uden løn fra den 1. januar 2022 til 31. maj 2022 (fem måneder), og derefter afvikler ferie og særlige feriedage i juni måned 2022. Derefter får du yderligere to måneders tjenestefri uden løn i perioden 1. juli 2022 til 31. august 2022. Du vil optjene ferie i de første seks måneder af tjenestefrihedsperioden, det vil sige perioderne 1. januar til 31. maj samt 1. juli til 31. juli 2022, i alt seks måneder.

Det er vigtigt at bemærke, at du også optjener ferie i juni måned, hvor du så holder ferie og særlige feriedage.

Hvis du i perioden med tjenestefrihed uden løn har været ansat hos en anden arbejdsgiver og optjent ferie der, fratrækkes den dertil svarende feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien. Der kan dog højst fratrækkes et beløb svarende til lønnen.

Ikke optjent nok ferie?

Hvis du står i en situation, hvor du ønsker at holde ferie, men ikke har optjent nok feriedage, kan det aftales mellem dig og ledelsen, at du holder ferie på forskud. Arbejdsgiver vil typisk kræve, at aftalen indgås skriftligt. Feriedagene, der holdes på forskud, vil blive fradraget i de efterfølgende feriedage, som du optjener i det pågældende ferieår.

Hvis du fratræder inden, at feriedagene når at blive optjent, vil ledelsen være berettiget til at modregne den afholdte ferie i dit krav på løn og feriebetaling ved fratræden.

Hvis du ikke har optjent feriedage, og arbejdsgiver ikke ønsker at indgå en aftale om at holde ferie på forskud, vil ferie blive holdt for din egen regning, og du vil derfor blive trukket i løn under ferien.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 14.22

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk