Nyheder

Hærens Corona-indsats har været en sejlads på ukendte farvande

Under pandemien har danske soldater været indsat i et væld af støttefunktioner, der sjældent fandtes en drejebog for. Ikke overraskende er der løbende opstået udfordringer, som forsvaret og de faglige organisationer har forsøgt at takle på bedste vis.
Løntillæg, arbejdsmiljø og karantæneregler. Der har været meget at holde styr på som soldat i hæren under coronapandemien. Foto: Niels Porsbøl/Forsvarsgalleriet.

En forårsaften sidste år tonede statsminister Mette Frederiksen (S) frem på tv-skærmen på et pressemøde, som igangsatte den største omvæltning af det danske samfund siden, de tyske soldater marcherede ind over grænsen 9. april 1940.

> Læs også: Aftale på plads om honorering for coronaindsatser

Omvæltningen ramte også forsvaret, der i perioder har haft en stor del af soldaterne hjemsendt, samtidig med at mange fra start har leveret støtte til samfundet. Alt sammen imponerende set i lyset af, at hæren fortsat skulle løfte opgaver som kapacitetsopbygning, uddannelse og klargøring til INTOPS.

Det fortæller Tom Block, forbundsformand for HKKF, som roser soldaternes indsats:

”I har stået ved de mange testcentre, som skød op landet over. I trådte til med kort varsel, da smitten stak af i december 2020, og man skulle bruge ekstra hænder til at pode danskerne. I var indsat i forbindelse med den komplekse og ubehagelige mink-indsats – og sådan kunne jeg blive ved”. 

”Selv om det betød perioder med spidsbelastning og kompromiser på hjemmefronten, gik I til opgaven med krum hals. Dermed kan I bryste jer af at have ydet en formidabel indsats, som i den grad værdsættes. Vi er i hvert fald stolte af jer her i HKKF,” tilføjer han.

> Læs også: Soldater kommer i stigende grad til at tackle atypiske opgaver

600 henvendelser om Corona

Når et land begiver sig ud på en så omfattende krisesejlads i ukendte farvande, er det uundgåeligt, at man vil støde på udfordringer. En af dem, som har forsøgt at hjælpe hærens konstabler igennem med hovedet oven vande, er Michael T. Jensen, der er konsulent i HKKF’s faglige team.

Sammen med sine kollegaer har han skulle tilpasse sig skiftende retningslinjer, tiltag og opgaver, der løbende førte til henvendelser fra medlemmer og tillidsrepræsentanter, som efterspurgte hjælp eller viden. Alene han har fået over 600 Corona-relaterede henvendelser det seneste år.

”Når jeg kigger på mængden af e-mails, møder og opgaver det seneste år, falder jeg næsten bagover på stolen. Det er ikke så underligt, at vi har haft nogle rigtig lange dage,” siger han.

HKKF-konsulenterne har navigeret i en suppe af faglige udfordringer, som har haft et rigt og varieret indhold. En beskeden smagsprøve indeholder følgende:

Soldaterne skulle sikres deres retmæssige løntillæg. De sundhedsmæssige omstændigheder omkring arbejdsmiljøet skulle være på plads, særligt i forbindelse med mink-indsatsen. Og når soldaterne blev sat i karantæne forud for INTOPS, måtte det ikke ske under uacceptable forhold.

Selv om forsvaret i perioder med spidsbelastning har lov til at afvige fra reglerne om hviletid, var der også behov for at holde øje med, at de ikke fortolkede muligheden lige kreativt nok.

Der er dog også ros til forsvaret – særligt for deres Corona-retningslinjer til medarbejderne, der løbende blev opdateret ud fra den aktuelle situation, og hvis udformning med spørgsmål og svar gjorde dem dejligt overskuelige. Desuden har samarbejdet mellem arbejdsgiver og faglige organisationer generelt fungeret godt.

”Vi har sammen stået i en utroligt svær situation, som vi hver for sig skulle finde en løsning på. Forudsætningen for at lykkes har været en god og dialogbaseret kommunikation, som jeg håber, at vi vil fortsætte på den anden side,” siger Michael T. Jensen.

> Læs også: Voxpop: Hvordan har Covid-19 påvirket soldaternes hverdag?

Siden er sidst opdateret: 21.02.23 kl. 13.35

Andre nyheder