Nyheder

Ny medalje: Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze

En ny medalje skal sikre større anerkendelse af danske soldater, der arbejder uden for landets grænser. ”Et helt nødvendigt og vigtigt initiativ,” lyder det fra HKKF’s formand, Tom Block.
Den nye medalje med bånd. Foto: Forsvaret.dk/ Foto: Lars Bøgh Vinther.

 Nu kan soldaternes træningsmissioner i eksempelvis Baltikum, som udsendte for NATO, eller deres opgaver med bevogtning af EU’s ydre grænser gennem Frontex blive belønnet med en medalje. Det er en vigtig anerkendelse, som mange har set frem til.

"Det her er en medalje, vi har manglet. Det er vigtigt, at vi anerkender soldaternes indsats og afsavn – også når vi sender dem af sted på træningsmissioner og bevogtningsopgaver," siger formand Tom Block fra HKKF.

Indtil nu har det kun været de skarpe missioner i eksempelvis Irak og Afghanistan, der er blevet belønnet med en medalje. Nu sætter Forsvaret fokus på det stigende antal af missioner uden for Danmarks grænser, der har en lidt anden karakter, men stadig belaster soldaterne. 

Forsvarsministeren og forsvarschefen med den nye medalje. Foto: Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeren og forsvarschefen med den nye medalje. Foto: Forsvarsministeriet.

> Læs også: Spørgsmål og svar til Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze

Langt væk hjemmefra

"Missionerne stiller store krav til vores soldater – både fysisk og psykisk. Og de lider de samme afsavn som soldaterne i den skarpe ende. Du kan ikke bare lige tage hjem til familien, og du vil til tider opleve at skulle operere under et stort pres. Det skal selvfølgelig anerkendes, og derfor er vi meget glade for, at den nye medalje er blevet en realitet," siger Tom Block.

Medaljen blev lanceret i sidste uge, men faktisk kan den tildeles med tilbagevirkende kraft til både nuværende og tidligere medarbejdere. 

Alle indsatser gennemført fra den første januar 2010 og frem kan belønnes med medaljen, som kaldes ”Forsvarets Medalje for International Tjeneste” og er støbt i bronze.

Læs mere om medaljen på Forsvarets hjemmeside.

Hvem får medaljen – og hvornår?

Forsvaret er ved at afdække, hvem der skal have den nye medalje. Da medaljen gives med tilbagevirkende kraft, kommer det til at tage lidt tid.

Man skulle meget gerne modtage medaljen automatisk, hvis man er berettiget til den. Der kan dog være tilfælde, hvor man glipper en mission i gravearbejdet.

Medaljerne er bestilt til 1. oktober. 2021. Mener man, at man er berettiget til den nye medalje, og har man ikke modtaget den automatisk inden 1. november, så kan det være en god idé at kontakte sit regiment og høre dem ad.

Har man allerede modtaget den gamle medalje for sin indsats, kan man ikke få den nye medalje for samme indsats.

HKKF samler op på sagen til efteråret og håber at kunne formidle en liste over de missioner, der står til at modtage den nye medalje.

Siden er sidst opdateret: 21.02.23 kl. 13.29

Andre nyheder