Nyheder

Spørgsmål og svar til Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze

Den 1. juni 2021 blev det offentliggjort, at Forsvaret fik en ny medalje til anerkendelse af international tjeneste. Den går under navnet ”Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze”. Medaljen har givet anledning til en række spørgsmål, som HKKF har svaret på.
Foto: Lars Bøgh Vinther.

Hvem står til at modtage medaljen? Hvilke internationale missioner står til at modtage medaljen? Hvem skal man henvende sig til, hvis man ikke har fået medaljen og føler sig forbigået? 

Det er nogle af de spørgsmål, som HKKF's medlemmer har stillet, som vi nu har svaret på.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze gives til civile og militære medarbejdere, der udsendes til tjeneste uden for Kongeriget. Det er eksempel medarbejdere, der udsendes til støtte for – eller i tilknytning til – militær opgaveløsning som en del af et internationalt opstillet beredskab eller en international styrke. Medalje tildeles med tilbagevirkende kraft til Forsvarets nuværende eller tidligere medarbejdere for indsatser fra og med 1. januar 2010.

> Læs også: "Medaljen minder mig om alle de gode oplevelser

For at medaljen kan tildeles, skal den internationale indsats have en varighed på minimum 30 dage. De 30 dage kan akkumuleres inden for 180 dage. Hvis man er udsendt som flyvende besætningsmedlem, kan de 30 dage akkumuleres over 360 dage.

Tildelingen af medaljen er under behandling og justeres i takt med Danmarks forskellige internationale engagementer.

Det er på nuværende tidspunkt blevet besluttet at tildele medaljen til personer udsendt i rammen af:

  • FRONTEX – bevogtning af EU’s ydre grænser
  • Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum
  • Baltic Air Policing – NATO’s fremskudte bidrag til overvågning af det Baltiske Luftrum
  • Standing Naval Forces – NATO’s stående flådestyrker (SNMG og SNMGMCM)
  • Bidrag til hangarskibsgrupper
  • Støtte for egentlig militær opgaveløsning såsom konstruktions-, reparations- og terminalopgaver – og herunder lignende opgaver.

> Læs også: "25-års-medaljen var fed at få"

Overrækkelsen af medaljen er i gang, og den vil normalvis finde sted, når man er hjemvendt fra den internationale opgaveløsning.

Hvis man føler sig forbigået i forhold til at modtage medaljen, skal man kontakte den myndighed, som man er udsendt i rammen af.

Læs mere om Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze her.

Fakta om Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze

  • Medaljen er præget i bronze og bæres i rødt krydsbånd med en tynd hvid stribe i midten
  • På medaljens forside er statsvåbnets tre kronede løver, som er omgivet af ni hjerter
  • På medaljens bagside er der indgravet "FOR DANMARK" i en krans af egeløv
Siden er sidst opdateret: 21.02.23 kl. 12.30

Andre nyheder