Nyheder

Erhvervsrettet konstabeluddannelse – sådan kommer det til at se ud

HKKF, Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen er blevet enige om en model for den erhvervsrettede konstabeluddannelse, der implementeres fra december 2021, hvor 140 nye konstabler bliver optaget på uddannelsen.
Foto: iStock.

Uddannelsen består af 31 til 34 ugers opkvalificerende uddannelse og indeholder både alment kvalificerende fag, som eksempelvis kommunikation og teknologi, og militært orienterede fag, som konflikthåndtering, militærengelsk og stresshåndtering – for blot at nævne et par eksempler. 

Der er desuden sat 16 uger af til erhvervsrettet specialisering, hvor man som konstabel kan vælge en retning for sin uddannelse, der enten peger i retning af civil beskæftigelse eller af uddannelse i forsvaret. Eksempler på uddannelsesspor kunne være sikkerhed og beredskab, teknologi, it og ledelse eller bygge og anlæg.

Konstabeluddannelsen bliver bygget således op: 

Overgangsmodul på tre uger efter HRU’en:

Tre uger for alle nye konstabler. Man uddannes i alment kvalificerende indhold, som giver dybde og perspektiv i relation til de militære kompetencer, som er trænet i HRU  – det kunne eksempelvis være uddannelse inden for fag som kommunikation, teknologiforståelse eller psykologi. 

Man lægger det endelige indhold fast, inden udgangen af 2021.

Opkvalificering under SRS’en:

Alle konstabler får seks ugers uddannelse af almen og erhvervsrettet karakter under SRS’en. Det endelige indhold bliver lagt fast i det kommende udviklingsarbejde, som Hærkommandoen står for i samarbejde med blandt andet HKKF. Der bliver formentligt tale om et udvalg af fagpakker, som konstablerne kan vælge imellem. Fagpakkerne kunne eksempelvis fokusere på cyberområdet, på ledelse eller på teknologi – for igen blot at nævne et par eksempler. Fagpakkerne bliver tilrettelagt i det civile uddannelsessystem.

De konstabler, som har et behov for opkvalificering i dansk og matematik, får yderligere seks ugers uddannelse undervejs. Det skal sikre, at de opfylder kravene til optagelse på en erhvervsuddannelse.

Det er også aftalt, at man tilrettelægger en række fag i den nuværende SRS-uddannelse, som enten direkte eller med mindre tilpasning kan udløse AMU-mål, certificeringer eller lignende. Vel at mærke certificeringer og mål, der også er anerkendt i det civile uddannelsessystem.

Eksempler på disse fag kunne være konflikthåndtering, fysisk træning, katastrofehjælp eller stresshåndtering.

Disse fag strækker sig ligeledes over seks uger, og undervisningen foregår på enhedsniveau. Det betyder, at nuværende konstabler vil kunne få disse uddannelsesmoduler, hvis de er i enhed med nye konstabler under uddannelse.

Fagprøve:

Fagprøven forventes at strække sig over en uge og er afslutningen på første del af den erhvervsrettede konstabeluddannelse.

16 uger med specialisering:

Efter fagprøven får man 16 uger, hvor man specialiserer sig inden for et selvvalgt område. Områderne kunne handle om sikkerhed og beredskab, teknologi, it og ledelse eller bygge og anlæg – for at nævne et par eksempler. 

Områderne er lige som det øvrige indhold af uddannelsen ikke lagt helt fast endnu. Man vil dog med valget af fag sikre, at de spiller sammen med de behov, der er for beskæftigelse i samfundet, så man som konstabel i højere grad er sikret en uddannelse, der giver direkte adgang til job og videreuddannelse i det civile – hvis det er det, man ønsker.

Overordnet om uddannelsen: 

Uddannelsen etableres og planlægges i samarbejde med erhvervsskolerne, så man sikrer, at niveau og indhold matcher erhvervsuddannelserne i det civile samfund. Det er Hærkommandoen, der skal implementere uddannelsen, og de får til ansvar at opbygge en organisation omkring uddannelsen, der kan fastlægge fag og rammer for implementering ude i praksis.

Som sparring for Hærkommandoen oprettes et fagligt udvalg, der får et medansvar for uddannelsen – og her sidder HKKF med.

Uddannelsen er målrettet nye konstabler, men der laves en overgangsordning, som skal sikre, at også nuværende ansatte kan få lov at uddanne sig. De præcise rammer skal dog lige på plads. 

HKKF forestiller sig, at man kan søge individuelt om optagelse på de enkelte dele af uddannelsen og afslutte med fagprøven, når det første hold af nye konstabler har været igennem hele uddannelsen (da de pilottester hele forløbet inklusiv fagprøven). Det betyder altså, at HKKF vil arbejde for, at man som nuværende konstabel kan uddanne sig løbende og ikke skal vente fire år, før den samlede uddannelse er testet.

Fagprøven vil man dog først kunne tage, når det første hold nye konstabler har taget deres. Det endelige setup for en overgangsordning er endnu ikke på plads, men HKKF regner med en afklaring i løbet af første halvår 2022.

140 konstabler begynder på den nye uddannelse til december i kamptropperne og forventes at afslutte uddannelsen i 2025.

Hvordan får jeg mere at vide? 

HKKF tager på rundtur og besøger kasernerne i Holstebro, Høvelte, Haderslev, Slagelse og Rønne for at fortælle nærmere om uddannelsen. Rundturen finder sted i efteråret 2021 – en nærmere plan for denne følger snarest.

HKKF har udarbejdet svar på nogle af de spørgsmål, vi forventer I har derude – dem finder du her.

HKKF gennemfører spørgetid på Facebook den 29. september 2021 fra klokken 16.30 til 18.30. Her kan du skrive dit spørgsmål, som vil blive besvaret med det samme inde for den afsatte tid. OBS: Ekstra spørgetid på Facebook den 12. oktober klokken 17.00 til 18.00.

Har du allerede nu et spørgsmål klar, så send det gerne til medier@hkkf.dk – så sørger vi for at have svaret klar til dig, når spørgetiden går i gang.

Siden er sidst opdateret: 28.02.23 kl. 12.02

Andre nyheder