Nyheder

Konstabler bliver faglærte: Uddannelse motiverer

De første konstabelelever har taget hul på den nye erhvervsrettede konstabeluddannelse. De kan se frem til en uddannelse, der spiller bedre sammen med det civile, og som sikrer dem et uddannelsesbevis.
Sibine Cecilia Dupont og William Risting Olsen er nogle af de første konstabelelever på den nye erhvervsrettede konstabeluddannelse. Foto: Privat.

I september sidste år præsenterede Forsvarsministeriet en ny uddannelse, der frem over gør danske soldater faglærte. Halvanden måned efter lanceringen kunne de første konstabelelever træde ind på kasernerne for at begynde på den nye erhvervsrettede konstabeluddannelse.

En af dem er William Risting Olsen, der er konstabelelev hos Stabskompagniet ved Slesvigske Fodregiment. Det var også her, han tog sin værnepligt, og selvom han kommer fra Hvidovre, er han faldet godt til i det sønderjyske.

”Jeg valgte at tage min værnepligt hos Slesvigske Fodregiment, fordi jeg gerne ville udfordres, og jeg ønskede en hårdere værnepligt. Jeg har været glad for det, og det er et rigtig fint sted, derfor er jeg blevet,” siger den 20-årige konstabelelev.

Meningen med uddannelsen er – foruden den militærfaglige uddannelse – at give konstablerne undervisning i en række fag rettet mod det civile arbejdsmarked og uddannelsessystem. Tidligere fik konstablerne intet uddannelsesbevis, men uddannelsen vil nu stille dem i en bedre position, hvis de vil forlade Forsvaret.

> Læs også: Portræt: Catleen elsker det særlige fællesskab i den nye mobiliseringsværnepligt

Uddannelsen giver meget mere

I første omgang er uddannelsen rullet ud hos kamptropperne, men på sigt skal alle konstabler kunne tage uddannelsen. William Risting Olsen er derfor en del af et pilotprojekt, og for ham giver den nye uddannelse rigtig god mening.

”Det er et super godt initiativ. Jeg har hele tiden tænkt, at uddannelsen vil være god erfaring, hvis man vil ud på det civile arbejdsmarked. Nu får man noget, man reelt kan bruge senere, hvis man skal søge videre,” siger han.

Gardehusarregimentet ved Antvorskov Kaserne har også budt velkommen til konstabelelever på den nye uddannelse. Konstabelelev Sibine Cecilia Dupont på 28 år har også valgt at uddanne sig videre samme sted, som hun tog sin værnepligt.

”HRU er noget helt andet end værnepligt. Det er meget mere seriøst, og de foresatte respekterer en mere. Det er rart, at de ved, vi er voksne mennesker, og vi er her, fordi vi vil. Uddannelsen kan give os det, vi forventer i forhold til at blive professionelle soldater. Den klæder os godt på til, at vi skal over i stående styrke,” siger hun.

Hun er helt enig med William Risting Olsen i, at det er positivt, at konstabler nu bliver faglærte. Men hun påpeger, at uddannelsen også giver meget mere.

”Man får egenskaber og kompetencer, som civile ikke får. Vi lærer at stille til tiden, at modtage og udføre en ordre, og hvordan man samarbejder,” siger hun.

Helt fint med fagprøve

Efter de første otte måneder i HRU, begynder konstabeleleverne at skulle spore sig ind på forskellige opkvalificerende fag og kurser.

Det passer William Risting Olsen godt, for han har aldrig været bange for at lære noget. Han synes, det er positivt, at der er flere forskellige muligheder, alt efter hvad man har lyst til. Selv vil han gerne forbedre sit engelske og måske specialisere sig inden for droner, fordi det er eftertragtet på det civile arbejdsmarked.

Når den første del af uddannelsen er klaret, skal de nye konstabler til en fagprøve, men det forbinder William Risting Olsen blot med en almindelig afgangseksamen.

”Der er garanteret en standard nervøsitet, men som ved afslutningen af en hvilken som helst uddannelse, skal man afklare ens niveau. Det er individuelt, hvor meget man har fået ud af uddannelsen, så det er en naturlig følge,” siger han.

Sibine Cecilia Dupont er uddannet folkeskolelærer og danser, men hun har altid haft en drøm om at blive soldat i Hæren. Det er dog de færreste konstabler, der som hende, har andre uddannelsesbeviser med i bagagen, men nu vil der for dem altid være noget at falde tilbage på i det civile.

”Selvom det er fedt at være i Forsvaret, er det hårdt. Det er forskelligt, om man kan holde ud at være her i mange år. Jeg tror, at man kan mærke på sin krop, når man skal videre,” siger hun.

> Læs mere om EKU her

Uddannelse motiverer

Et af målene med at give soldaterne mulighed for at udvikle sig og få papir på sine kompetencer er, at det på sigt gerne skal være med til at fastholde flere i Forsvaret. Sibine Cecilia Dupont er ikke helt sikker på, om det alene vil fastholde flere, men:

”Jeg tror, at det kan få flere til at søge ind. I sidste ende har man beviset på, at man har været her. Det giver cadeau videre i livet,” siger hun.

William Risting Olsen ved endnu ikke, hvor længe han vil være i Forsvaret, men han er ikke i tvivl om, at mere uddannelse motiverer.

”Jeg har en vision om Jægerkorpset, men jeg vil færdiggøre HRU, Gefion og minimum en udsendelse. Derefter vil jeg gøre mig tanker, om jeg vil stoppe eller fortsætte,” siger han og afslutter:

”Muligheden for den ekstra uddannelse kan måske holde mig lidt længere. Det kan motivere, at man kan få mere dannelse til sig selv. Det har hundrede procent betydning for mig og mit udbytte.”

Konstabeleleverne på pilotprojektet kan forventeligt se frem til at modtage deres uddannelsesbevis i 2025.

Fakta om EKU

  • Den erhvervsrettede konstabeluddannelse blev lanceret i september 2021.
  • I december 2021 begyndte de første konstabelelever på uddannelsen.
  • Uddannelsen varer 3 år og 9 måneder.
  • I første omgang er det alle konstabler i kamptropperne i Hæren, der får uddannelsen.
  • Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvor konstablerne får tildelt et uddannelsesbevis.
Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 15.00

Andre nyheder