Nyheder

Reglerne for ferie og arbejdsmiljø gælder også under forhøjet beredskab

Ferieloven og arbejdsmiljøloven gælder stadig – også selv om man har øget beredskabet i forlængelse af situationen mellem Rusland og Ukraine.
Foto: iStock

I forlængelse af det forhøjede beredskab, som er sat i værk grundet situationen mellem Rusland og Ukraine, modtager HKKF mange henvendelser fra bekymrede tillidsrepræsentanter og medlemmer, fordi man i ledelseslagene deler urigtige oplysninger om de vilkår, som er gældende under forhøjet beredskab. 

Vi får meldinger om, at chefer og personalekontorer fortæller, at ferieloven og arbejdsmiljøloven er sat ud af kraft, og at weekendfrihed er aflyst. Det meldes til med, at det er noget, der er aftalt med HKKF. Men det er det ikke.

Løn- og ansættelsesvilkårene er ikke forandrede, fordi man har forøget beredskabet.

I hører altid fra os

Vi kan forsikre alle om, at HKKF orienterer bredt samme dag – som vi altid gør – om de aftaler, vi indgår med forsvaret. Er der ikke orienteret, så har vi ikke indgået nogen aftale.

Der er ingen tvivl om, at Hæren har travlt med at løse den nye opgave, der er stillet i disse dage. Der er sikkert også medlemmer, som får aflyst ferie og må arbejde i weekenderne for at løse opgaven. Men det skal ske inden for de rammer, som er aftalt i overenskomsten eller fastsat ved lov. Det er HKKF også i dialog med Forsvaret om.

> Læs også: "Mission Letland" lægger pres på hjemmefronten

Weekendarbejde og aflyste ferier

Skal man arbejde i en weekend, så skal man derfor have fri på et andet tidspunkt for at overholde overenskomstens krav om 26 fridage per kvartal. 

Hvis ens ferie bliver aflyst, skal alle disse betingelser være opfyldt: 

  1. Der skal være tale om væsentlige driftsmæssige hensyn. 
  2. Den opståede situation skal være upåregnelig/uforudsigelig for ledelsen.
  3. Det skal være nødvendigt, at ferien ændres for netop denne medarbejder. 

Umiddelbart kan man mene, at betingelserne 1 og 2 er tæt på at være opfyldt, men det skal altså også være nødvendigt, at ferien ændres for netop dig. 

Det er altid en konkret og individuel vurdering. 

Skal man aflyse planlagt ferie kollektivt, så skal det være begrundet i, at arbejdsgiveren ved, at alle medarbejderne i den konkrete afdeling skal aktiveres til opgaven.  

Betyder aflysning af ferie, at man må aflyse ferien med økonomiske konsekvenser, så skal man erstattes efter de almindelige erstatningsretslige regler.

> Læs også: Rod i regelsættet udfordrer NRI-bedredskabet

Hvad med arbejdsmiljøet?

Arbejdsmiljøloven skal også overholdes. Selvom mange ser arbejdsmiljøloven som en udfordring, når arbejdet skal tilrettelægges, så er der tale om lovgivning – som Forsvaret ikke kan vælge til og fra. 

Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at dispensere fra blandt andet 11-timers-reglen, men kun under nogle konkrete vilkår og i forlængelse af aftaler med tillidsrepræsentanten eller HKKF. 

Er der tale om force-majeure-lignende situationer, så kan man naturligvis dispensere, men det skal altid noteres i tilsynsbogen. På den måde skal Forsvaret altid kunne dokumentere overfor Arbejdstilsynet, hvad dispensationen konkret handlede om.

Det er således de almindelige arbejdstidsregler, der skal anvendes. Og det er de almindelige tjenesterejsebestemmelser, der skal anvendes. Og naturligvis er hverken ferieloven eller arbejdsmiljøloven sat ud af kraft.

> Læs også: Hvad gør du, hvis du opdager et arbejdsmiljøproblem? 

Anbefaling fra HKKF

HKKF anbefaler alle medlemmer, som aktiveres med denne opgave, til at registrere daglig arbejdstid og de ydelser, man modtager på tjenesterejser. Dette med henblik på at kunne dokumentere perioden, men også sikre dokumentation til os i HKKF, hvis reglerne er blevet brudt, og vi derfor må rejse en sag.

> Læs også: Det Faglige Hjørne: Har du styr på 11-timers reglen?

Siden er sidst opdateret: 21.02.23 kl. 10.31

Andre nyheder