Nyheder

Øremærket barsel – nye regler for børn født den 2. august 2022 og derefter

Ved du, hvilke regler, der gælder for dig, når du er ansat under HKKF’s overenskomst? I Det Faglige Hjørne zoomer vi ind på Statens arbejdstidsaftale, arbejdsmiljøloven og alle de andre aftaler, som sikrer dine rettigheder.
Foto: Sanne Vils Axelsen.

Hvis dit barn er født den 2. august 2022 og derefter, gælder der nye regler for barsel. Idéen med den nye orlovsmodel er, at den skal sikre større ligestilling mellem mor og far.

Barselsdagpenge

Det samlede antal af uger med barselsdagpenge er uændret: Forældrene har tilsammen 52 uger. Det nye er, at de 48 ugers orlov med barselsdagpenge, som afholdes, når barnet er født, deles ligeligt mellem forældrene, hvis forældrene bor sammen på fødselstidspunktet. Derudover har mor ret til fire ugers orlov med barselsdagpenge før fødslen (terminsdato).

Hvis begge forældre er lønmodtagere, er 11 af orlovsugerne med barselsdagpenge øremærket, og de kan ikke overføres mellem forældrene. De resterende 13 ugers orlov med barselsdagpenge kan overføres mellem forældrene. Den øremærkede orlov skal holdes, inden barnet fylder et år, og den går tabt, hvis den ikke holdes.

Lønret

Hvis mor og/eller far er ansat i Forsvaret (Staten), er der lønret i nogle af orlovsugerne. Lønretten er under forudsætning af barselsdagpengerefusion.

Mor:               

  • 6 ugers lønnet graviditetsorlov før fødslen (terminsdato)
  • 10 ugers lønnet barselsorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen
  • 10 ugers lønnet forældreorlov

Far/medmor:     

  • 2 ugers lønnet fædreorlov i forbindelse med fødslen
  • 7 ugers lønnet forældreorlov

Fælles:           

  • 6 ugers lønnet forældreorlov til deling (hvis det kun er den ene forælder, der er ansat i Staten, har denne forælder ugerne for sig selv).

Varsling af forventet fødsel og orlov

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsgiver skal orienteres om forventet fødsel, og hvornår du vil holde orlov. Varslingsreglerne kan du læse om på hkkf.dk.

Udgangspunktet for ovenstående regler er, at begge forældre er lønmodtagere og bor sammen på fødselstidspunktet. Er din partner derfor studerende, ledig, selvstændig eller andet, gælder der andre regler. Der kan ligeledes være særlige regler, hvis du selv er under uddannelse, eksempelvis som militær lærling.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder dig, kan du læse mere på vores hjemmeside hkkf.dk. Du kan også kontakte vores faglige team på telefon: 33 43 21 78 eller e-mail: faglig@hkkf.dk.

> Læs også: Syg under ferie? Meld dig syg med det samme

Siden er sidst opdateret: 14.02.23 kl. 15.03

Andre nyheder