Nyheder

Spørgsmål og svar om overenskomsten 2021

Torsdag den 8. april 2021 gennemført HKKF en spørgesession på Facebook. Her er de spørgsmål, der blev stillet - og HKKF's svar.
Foto: Sanne Vils Axelsen.

Vilkår for ansatte ved grænsen

 • Spørgsmål fra medlem:
  Jeg er ansat ved grænsen og tænker lidt, om vi får bedre vilkår? Tænker her på jobmuligheder – pt. kan vi jo ikke rigtig bruge vores kontrakt til ret meget i forsvaret.

 • Svar fra HKKF:
  Tak for dit spørgsmål. Når du er ansat ved grænsen, er du ansat til en konkret opgave. Din kontrakt giver ikke umiddelbart en automatisk adgang til ansættelse i forsvaret, men du kan naturligvis søge på lige vilkår med andre ansøgere til jobs i forsvaret.
  I den forbindelse skal du honorere de krav, som er gældende for fastansatte. Det er blandt andet de fysiske krav og gennemgang af HBU/HRU.
  I forbindelse med OK 21 får I ved grænsen også de generelle lønstigninger, som er aftalt. 

Datateknikere og tillæg

 • Spørgsmål fra medlem:
  Hvordan kan det være, at HKKF ikke har kunne matche de nye it-tillæg med CS' satser?
  Jvf. ”Bilag 3: Tillæg til datateknikere” betyder den nye overenskomst, at en datatekniker eller lignende får 45.900 om året svarende til 4.738 kroner mindre om året (395 kroner om måneden) end en it-supporter ved CS, som er en langt mindre uddannelse end datateknikeren. Ligeledes 19.130 kroner mindre end en datatekniker ved CS om året (1.596 kroner om måneden). Reference: CS LKO 3740 - Tillæg til faglært personel.
  Dette er oveni, at de fleste CS-medlemmer består af mellemledere, som ikke gør brug af denne uddannelse på praktisk niveau, men overvejende udelukkende for at have kendskab til uddannelsen, så de har indblik i, hvad det menige uddannede personel laver. Altså får et CS-medlem 1.596 kroner mere om måneden uden at gøre brug af uddannelsen. Med alt respekt til flyvere og vores sø-kollegaer, som får tillægget.
  Er der derudover udsigt til at HKKF’s it-supporter-uddannede medlemmer også får et tillæg på samme niveau som CS-medlemmerne gør?
  Dette skal ikke ses som en utaknemlighed overfor, at der endelig er kommet en aftale på plads, men en uforståenhed overfor resultatet af denne.

 • Svar fra HKKF:
  Tusind tak for dit spørgsmål. Vi opfatter slet ikke dit spørgsmål som utaknemmelighed, det er derimod meget relevant.
  Sammensætning af løn på forskellige aftaleområder kan naturligvis godt sammenlignes. ”Lønpakken” er dog forskelligt sammensat på CS' og HKKF’s områder. Ved sammenligningen skal man derfor have alle lønelementer med.
  F.eks. er militærtillægget højere på vores aftaleområde, ligesom vi har højere basisløn (faglært aflønning) ud over tillægget. Så hvis man lægger alle lønelementerne sammen, er der en forskel på ca. kr. 500 for en korttidsansat OKS – i vores favør. 

> Læs også: Det blev et JA til OK21

Lønsystemet og tillæg:

 • Spørgsmål fra medlem:
  Eftersyn af lønsystemet. Det er landet i aftalen. Hvad er det for en viden og erfaring, man vil samle ind?
  Så vidt jeg er orienteret, så har HKKF og lønmodtagerne kritiseret kammerateri og forfordelingslønsystemet, siden det kom. Så al erfaring med det burde være på plads. Så hvad er det i vil med det?
  Tænker måske, vi skal tilbage til noget anciennitet-stigning og knapt så mange kammerateritillæg, og det er synd for mig, at jeg får sorte negle og musseskader. Så når du har været her i en del år, så kan det mærkes på lønnen, da man burde have en del erfaring med sit arbejde, og netop ikke bliver lønnet for den erfaring, men er nød til at forhandle år efter år for at få lidt af posen.
  Ved fx at det er pænt svært at argumentere for, at man er den bedste gevær 1, 2, 3 eller 4 i verden i sin pinf-gruppe, men når man nu er glad for sit arbejde og pænt dygtig til det og gerne vil lave det i mange år, så kan det godt være lidt trættende at se, at det fx er IT, MEK, forsyner og kontorhjælpere, der hele tiden er i fokus og bliver nævnt, når det drejer sig om tillæg.
  Så er der noget på tegnebrættet allerede, og er arbejdsgiver overhovedet interesseret i at ændre det? Da det jo nok bliver væsentligt dyrere for dem.

 • Svar fra HKKF:
  Det nye lønsystem, der blev indført for snart 20 år siden, ændrede lønsystemet fra anciennitetsløn til basisløn. Basislønsystemet har nogle fordele, men det har også en række uhensigtsmæssigheder (som også var tilfældet på ”gammel løn”) og passer måske ikke helt på den måde, vi arbejder på i Hæren. Det har arbejdsgiveren også fundet ud af og har derfor stillet det som krav på hele statens område.
  Det handler om at undersøge muligheden for et anderledes og gerne bedre lønsystem. Vi skal nok ikke forvente, at et nyt lønsystem bliver dyrere for arbejdsgiveren, da udgiften skal findes inden for de penge, der er til rådighed i dag.
  I forhold til OK21 så var der ingen penge til fornyelse af overenskomsten ud over de generelle lønstigninger. Derfor var det ikke denne gang muligt at forbedre vilkårene for enkelte grupper herunder de faglærte.

Kvartalsregnskab, minustimer og ferie

 • Spørgsmål fra medlem:
  Kommer kvartalsregnskabet som en idé fra jer eller fra forsvaret? For jeg synes ikke, det virker til, at det gør noget bedre for hverken planlægningen af uddannelse eller for vores mulighed for at få de lange sommerferier og vinterferier, som vi ellers har været så glade for.

 • Svar fra HKKF:
  Tak for dit spørgsmål. Opgørelsen af arbejdstiden hvert kvartal er aftalt i overenskomsten. Det er faktisk en afvigelse fra statens regler, hvor arbejdstiden skal opgøres hver måned. Det skulle meget gerne give lidt mere planlægningsmæssig fleksibilitet.
  Med hensyn til ferie skal det jo aftales lokalt, og her er reglen, at du har krav på tre ugers sammenhængende sommerferie. Men der er ikke noget, der hindrer, at du kan aftale en længere ferie/fri-periode med din chef.

> Læs også: Hvad er OK21, og hvorfor er det vigtigt for dig som medlem af HKKF

Uddannelse og lønforskelle

 • Spørgsmål fra medlem:
  Hvorfor er det i har så travlt med at få lavet KS-UDD til faglært soldat, det kommer jo ikke til at give mere i lønposen? I gør intet – som i intet – for folk, som der er faglærte og sidder i funktioner, hvor dette bruges. KTHJ og FSHJ, som eksempel. Hvis man kører blot ca. 50 km øst for Holstebro og bliver flyver (CS), så er man lige pludselig faglært (selvfølgelig skal man have UDD), men hvorfor er det, der skal være sådan en forskel på blå og grøn FSHJ?

 • Svar fra HKKF:
  Tak for dine spørgsmål, som er meget relevante. Der kan siges rigtigt meget om, hvorfor det er en god idé at gennemføre konstabeluddannelsen som en erhvervsrettet uddannelse. Men det handler især om, at den uddannelse, der allerede gennemføres i hæren, bliver anerkendt og således kan anvendes som fundament for en videre karriere både inden for og uden for forsvaret.
  Når vi kommer i mål med uddannelsen, så skal vi drøfte de konkrete fremtidige ansættelsesvilkår med forsvaret, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det lander. Det vil bero på en konkret forhandling, hvilket også er, hvad der er aftalt i OK21.
  Med hensyn til det faglærte område, så tror vi, man må anerkende, at der altid vil være overenskomstområder, man kan sammenligne sig med, og hvor der kan identificeres både positive og negative forskelle. Det er naturligt, idet organisationerne forhandler for sig selv, og det er organisationerne, der beslutter, hvor eventuelle midler skal anvendes. Som tidligere nævnt i tråden her på Facebook, er der også forskel på militærtillæggets størrelse, fordi organisationerne har prioriteret forskelligt.
  I forhold til de områder, du nævner, så ved vi, at det også i Flyvevåbnet kun er en række ganske specielle stillinger, der kan oppebære faglært tillæg. Det er de stillinger, der konkret arbejder med flyreservedele. For de stillinger kræves en faglært uddannelse kombineret med en række interne kurser. Det er altså ikke nok, at man bare skifter værn.
  Det er rigtigt, at der i Søværnet og Flyvevåbnet også er aftalt et fagtillæg til kontorpersonale. Men også her er der tale om konkrete stillinger, og altså langt fra alle, der kan oppebære tillægget. Det skal konkret fremgå som et krav i funktionsbeskrivelsen, og så skal man naturligvis have uddannelsen.

Kontingent for a-kasse og fagforening

 • Spørgsmål fra medlem:
  Er I ved at flytte i billigere lokaler, og hvis ja, hvornår kan vi forvente at vores a-kasse og fagforening bliver billigere, for I er en af de dyreste fagforeninger?

 • Svar fra HKKF:
  Først og fremmest tak for dit spørgsmål, som er meget relevant.
  Det er rigtigt, at HKKF flytter domicil inden længe. Det er også rigtigt, at vi derved sparer på driftskontoen. Og det er jo dejligt. Besparelsen skal først og fremmest bruges på at styrke vores fagforening, så vi forhåbentligt kan varetage vores rolle over for jer som medlemmer endnu bedre. Når det er sagt, så har vi bestemt fokus på kontingentet. Vi ved godt, at medlemskabet ikke er billigt – det er der flere årsager til.
  En af årsagerne er vores indsats på veteranområdet. Det er vigtigt for os at kunne hjælpe veteraner videre i livet, når de har brug for det. Det handler om vores eget tilbud, Livlinen, men også vores politiske indsats for at styrke området. Det var således os, der i sin tid var med til at sætte fokus på behovet for oprettelsen af Forsvarets Veterancenter.
  Dernæst har vi som en mindre fagforening den udfordring, at vi jo skal varetage de samme opgaver som større foreninger – men er færre medlemmer til at betale for det. Det er også en af årsagerne til, at kontingentet er højere end i andre fagforeninger. Vi vil gerne stadig kunne hjælpe jer individuelt i arbejdsskadesager, eller når I på anden måde har brug for rådgivning og støtte i konkrete sager. Og det kræver nogle ressourcer.
  Vil kontingentet så falde i fremtiden? Det håber vi. Vi er ved at se på, hvordan vi kan optimere foreningen, så det forhåbentligt bliver muligt i fremtiden at sænke kontingentet. I første omgang har vi besluttet at droppe indeksreguleringen, som normalt finder sted i en ny kongresperiode – hvor man hæver kontingentet i forhold til udviklingen. Udfordringen bliver fremadrettet at finde balancen mellem kontingent og indsats – for vi må heller ikke gå på kompromis med dét, vi kan tilbyde vores medlemmer. Det gælder individuelt, når der skal føres en sag, og politisk, når vi skal have trumfet nye og forhåbentligt bedre vilkår igennem.
  Håber, det giver dig et bedre billede af situationen. Mange hilsner, Kurt Brantner – næstformand i HKKF.
Siden er sidst opdateret: 6.02.23 kl. 15.15

Andre nyheder