Nyheder

Seks områder i fokus

Forholdene for de danske soldater i Hæren er langt fra optimale. Derfor arbejder HKKF for tiden på at skabe resultater på seks udvalgte områder.
HKKF's bestyrelse kommer her med seks eksempler på ting, man hellere vil diskutere og bruge krudt på, end debatten om ordet ”styrelseschef” og et interview med en journalist fra Ritzau. Foto: Sara-Sofie Villum Hjorth, bladet Soldaten / Forsvarsgalleriet.

Det er ikke i orden, at man bare presser på og giver den enkelte soldat flere opgaver. Beder soldaterne om at løbe hurtigere, fordi man ikke kan rekruttere mandskab nok til de ledige stillinger.

Det er uklogt at lade dygtige folk gå, blot fordi de er nået en alder, hvor kroppen sætter sine begrænsninger – og det er under al kritik at lade soldater leve og arbejde under dårlige hygiejniske forhold, med dårlig og utilstrækkelig kost.

Det burde være et krav, at man uddannede hærens konstabler – og sidst, men ikke mindst, så skal alle have lov at sige, hvad de mener. Ikke kun i toppen af forsvaret. Ytringsfriheden skal gælde for alle uanset rang.

Det er blandt andet de seks områder, vi i HKKF meget hellere vil diskutere og bruge krudt på, end debatten om ordet ”styrelseschef” og et enkelt interview med en journalist fra Ritzau. Vores kamp er større end det, og vi tror på, at man med bedre forhold på de seks områder, vi uddyber nedenfor, skaber større værdi for vores medlemmer, end vi gør ved at indgå i en krig om ord

1. Fastholdelse

Vi mister gode soldater i forsvaret – alt for ofte. De vælger forsvaret fra, fordi forholdene er for dårlige. Det kan man ikke bebrejde nogen, tværtimod. Men det har alvorlig betydning for forsvarets evne til at virke operativt.

Vi har brug for et stærkt forsvar i Danmark, og derfor er der brug for en målrettet indsats for at fastholde soldaterne. Det er alt for dyrt – og direkte uklogt – at være ligeglad.

2. Rekruttering

Når man ikke kan fastholde soldaterne og heller ikke gør noget særligt for at rekruttere nye, så giver det sig selv, at dem, der bliver tilbage, kommer under et uacceptabelt pres. I forvejen risikerer soldaterne det mest dyrebare de har, når de går på arbejde for Danmark. De sætter deres liv på spil.

Derfor skylder man dem ordentlige forhold – og at presse dem til det yderste, fordi man ikke kan fylde de ledige stillinger, er bestemt ikke den rette vej at gå. Der er brug for en målrettet indsats i rekrutteringsfasen

3. Vilkår for seniorer

Dem, der bliver – dem, der vælger at gøre lang karriere i forsvaret – besidder en helt uvurderlig viden og indsigt, som forsvaret har brug for og skal gøre plads til. Det gælder også, når de erfarne soldater bliver ældre, og kroppen begynder at sige fra. Derfor er der brug for en seniorpolitik, der giver plads til seniorernes erfaringer og kompetencer.

Det er vigtigt, at vi bibeholder disse erfaringer i forsvaret, og derfor er det en politisk opgave at sikre, at der er funktioner, hvorfra disse kompetencer kan komme i spil på en ordentlig måde med hensyn til soldaternes alder.

Dernæst er der brug for et større fokus på, hvordan man sikrer seniorernes videre arbejdsliv efter tiden i hæren. Vi skylder dem en ordentlig tilværelse efter deres exit – og derfor bør der være et fokus på uddannelsesmæssigt at klæde dem på til årene på det civile arbejdsmarked. 

> Læs også: Får vi snart bedre vilkår i Forsvaret?

4. Kompetenceudvikling af konstabler

Vi skal kompetenceudvikle vores konstabler. Den er ikke længere. De fortjener status og løn som faglærte. Det er vigtigt for den enkelte – og det er vigtigt i forhold til fastholdelse og rekruttering.

5. Facility Management

Vi kan sige det meget direkte: Der er møgbeskidt på kaserner og øvrige arbejdspladser i forsvaret. Efter ISS overtog opgaven med drift og forplejning af forsvarets faciliteter, er det gået støt ned ad bakke. Maden er dårlig og utilstrækkelig, og ingen gider arbejde under uhumske forhold.

Det er en sag, vi i HKKF allerede har arbejdet en del på, og netop nu ser det ud til, at man fra statens side undersøger, hvordan man kan opsige ISS fra dele af kontrakten. Vi håber, det lykkes – men sagen slutter ikke her. Vi skal stadig sikre, at det, der kommer i stedet, er bedre – at forholdene frem over er ordentlige, ligegyldigt hvem der varetager opgaven.

6. Ytringsfrihed

Den militære faglighed er vigtig at inkludere i den offentlige debat og er med til at sikre, at vi kommer hele vejen rundt i diskussionen af forsvaret og dets rolle. Det er i alles interesse, at vi har det bedst mulige forsvar – og det opnår vi bedst ved, at alle kan ytre sig. Alle skal respektere ytringsfriheden i forsvaret – også ministeren. Det er et emne, vi har diskuteret før og ikke er færdige med at diskutere.

I HKKF mener vi dog, at man bør have lige så stort fokus på de menige, konstablernes og korporalernes ret til at ytre sig og ikke kun debattere forsvarschefens rolle. For der er et problem med retten til at ytre sig frit i forsvaret, men den gælder ikke kun i ledelseslaget – tværtimod. Skal vi diskutere ytringsfriheden, ser vi i HKKF gerne, at man breder diskussionen ud og tager fat på udfordringerne med det frie ord i hele forsvaret. 

Skal vi lykkes med forbedringer på disse seks området, kræver det flere forskellige ting af os i HKKF. Vi skal have vores dokumentation klar, være i stand til at beskrive og vise problemerne – og vi skal være med til at tænke i løsninger. Vi skal kunne tale og forhandle med alle parter på en god og konstruktiv måde – både forsvarets daglige ledelse, de andre personaleorganisationer og politikerne på Christiansborg. 

Det er vigtigt for os, at principielle diskussioner, hvor svære de end måtte føles, ikke skygger for de store dagsordner på forsvarsområdet. Vi tror på, at forbedringer inden for de seks områder skitseret ovenfor, vil gøre mere gavn for vores medlemmer end den igangværende debat om forsvarsministerens brug af ord. Den nuværende diskussion må ikke skygge for de virkelige problemer, som vores medlemmer oplever hver eneste dag. Det er dem, vi er sat i verden for at løse. Og der er alvorligt brug for bedre forhold i hæren, hvis vi vil sikre et stærkt og velfungerende forsvar på sigt.

> Læs også: HKKF's formand: Krudtet skal bruges på at skabe reelle forandringer

Siden er sidst opdateret: 7.02.23 kl. 15.06

Andre nyheder