Nyheder

Får vi snart bedre vilkår i Forsvaret?

Forholdene for de danske soldater er langt fra optimale. Derfor arbejder HKKF for tiden på at skabe resultater på seks udvalgte områder.
Vi skal kompetenceudvikle vores konstabler – den er ikke længere. De fortjener status og løn som faglærte. Det er vigtigt for den enkelte, og det er vigtigt i forhold til fastholdelse og rekruttering. Foto: Sara-Sofie Villum Hjorth / Forsvarsgalleriet.

Der er groft sagt to ting, som HKKF er sat i verden for. Vi skal hjælpe vores medlemmer i det daglige – for eksempel med arbejdsskadesager, med at tjekke lønsedlerne og med at sikre det gode arbejdsmiljø. Og så skal vi arbejde for at skabe bedre vilkår for medlemmerne – og det er en lidt mere kompliceret affære.

Det tager ofte lang tid at få ændringer igennem politisk – ikke altid, men ofte. Derfor arbejder HKKF med flere sideløbende sager, hvor nogle indsatser er meget lange, seje træk, der strækker sig over flere år med svære forhandlinger, og hvor andre indsatser er lidt nemmere at få gennemført.

I øjeblikket arbejder HKKF med seks overordnede temaer. Vi har skitseret dem her og prøver at give en status på, hvilke forandringer man kan forvente – og hvornår. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi undgår at håndtere andre sager, der måtte opstå eller presse sig på, men det betyder, at vi arbejder særligt strategisk for at ændre status quo til noget bedre på netop disse områder.

> Læs også: HKKF's formand: Forsvaret skal investere i bedre vilkår

1. Arbejdspres

Der er for mange opgaver til for få ansatte i forsvaret. Det lægger et enormt pres på soldaterne, der må knokle for at få enderne til at mødes.

Det betyder ofte, at den enkelte må brede sin indsats ud i stedet for at fokusere på et enkelt fagspeciale. Det går ud over kvaliteten af det arbejde, man udfører. Og når der er for få hænder til for mange opgaver, går det også ud over forsvarets evne til at virke operativt.

Status: 

Løsningen er ifølge HKKF, at man enten skruer op for rekrutteringen – eller ned for antallet af opgaver. Det er en sag, som kræver en indsats på mange forskellige niveauer.

Nogle kræver større politiske beslutninger, der typisk tager længere tid at få igennem. Andre kræver, at man arbejder lokalt på at ændre tingene. Bedre ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet er en del af løsningen.

Men skal man i mål med øget rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, så der er flere hænder til rådighed, skal man også se på nogle af de øvrige fokusområder, vi skitserer her.

> Læs også: Forsvarschef: Vi skal fokusere på den enkelte

2. Løn, tillæg og kontrakter

Det her er noget, man bruger rigtig meget energi på at forhandle i overenskomstaftalerne. Men der ligger også et stort arbejde i perioderne mellem forhandlingerne, hvor man udtænker alternativer og nye mål, hvis man ikke kan komme igennem med dét, man allerede har fremlagt.

Det er en bytte-bytte-købmands-situation, hvor man kun kan lande en aftale, hvis alle får et eller andet med sig. Derfor ser man også nogle gange, at der ikke laves en ny aftale om overenskomst.

Det er ofte uhensigtsmæssigt for alle parter, da man risikerer at skulle leve med forældede beslutninger fra tidligere overenskomster – men nogle gange kan parterne bare ikke nå til enighed.

Status: 

Der er forhandlet overenskomst (OK21) i februar og marts i år, og aftalen blev stemt igennem af HKKF's medlemmer i april.

Grundet Corona-situationen er der ikke tale om nogen stor lønfest, men reallønnen er sikret over de næste fire år. Så langt, så godt.

3. Vilkår for seniorer

Dem, der vælger at gøre lang karriere i forsvaret, besidder en helt uvurderlig viden og indsigt, som forsvaret har brug for. Det gælder også, når de erfarne soldater bliver ældre, og kroppen begynder at sige fra.

Derfor er der brug for en seniorpolitik, der giver plads til deres erfaringer og kompetencer. Det er vigtigt, at vi bibeholder disse i forsvaret. Og derfor er det en politisk opgave at sikre, at der er funktioner, hvor disse kompetencer kan udnyttes på en ordentlig måde med hensyn til soldaternes alder.

Dernæst skal man finde ud af, hvordan vi sikrer seniorernes videre arbejdsliv efter tiden i forsvaret. Vi skylder dem nemlig en ordentlig tilværelse efter deres exit – og derfor skal der være et fokus på uddannelsesmæssigt at klæde dem på til årene på det civile arbejdsmarked.

Status: 

Det ser godt ud, for der er faktisk en ny seniorpolitik på trapperne fra øverste sted. 

HKKF har haft flere møder om indholdet i februar måned, og derfor håber og tror vi på, at der meget snart offentliggøres en ny og forpligtende seniorpolitik med meget konkrete forandringer til gavn for forsvarets seniorer. Måske allerede her i løbet af foråret.

> Læs også: Ny aftale sikrer rettigheder til pensioneret soldater

4. Kompetenceudvikling af konstabler

Vi skal kompetenceudvikle vores konstabler – den er ikke længere. De fortjener status og løn som faglærte. Det er vigtigt for den enkelte, og det er vigtigt i forhold til fastholdelse og rekruttering.

Status: 

Også her sker der noget. Det ser ud til, at vi i løbet af 2021 kan lykkes med at få indført EKU’en – en erhvervsrettet konstabeluddannelse, der sikrer, at man får papir på sine færdigheder i militæret (tidligere omtalt EUD).

Det betyder, at konstablerne bliver faglærte, og nemmere kan få merit på civile uddannelser efter endt tjeneste. Det er sådan, det ser ud nu, og i HKKF er vi optimistiske.

Vi er nødt til at have et system, der sikrer en ordentlig uddannelse af konstabler, så man ikke blot ansættes på langtidskontrakter uden mulighed for at kompetenceudvikle sig. Det vil EKU’en være med til at rette op på.

> Læs også: Konstabler bliver faglærte: Uddannelse motiverer

5. Facility Management

Vi kan sige det meget direkte: Der er møgbeskidt på kaserner og øvrige arbejdspladser i forsvaret. Efter ISS overtog opgaven med drift og forplejning af forsvarets faciliteter, er det gået støt ned ad bakke. Maden er dårlig og utilstrækkelig, og ingen har lyst til at arbejde under uhumske forhold.

Status: 

Det er en sag, HKKF allerede har arbejdet en del på, og netop nu ser det også ud til, at man fra statens side undersøger, hvordan man kan opsige ISS fra dele af kontrakten.

Man skulle meget gerne have en afklaring og et alternativ klar i løbet af dette år. Vi håber, det lykkes – men sagen slutter ikke her.

Vi skal stadig sikre, at det, der kommer i stedet, er bedre – at forholdene frem over er ordentlige, ligegyldigt hvem der varetager opgaven. Det arbejder vi stadig på at sikre.

Emnet kan du i øvrigt læse mere om lige her.

6. Ytringsfrihed

Den militære faglighed er vigtig at inkludere i den offentlig debat, da den er med til at sikre, at vi kommer hele vejen rundt i diskussionen af forsvaret og dets rolle.

Det er i alles interesse, at vi har det bedst mulige forsvar, og det opnår vi bedst ved, at alle kan ytre sig. Ofte fokuserer man mest på forsvarstoppens muligheder for at gøre det, men i HKKF mener vi, at det er lige så vigtigt at sikre, at menige, konstabler og korporaler kan tale frit.

Status: 

Det er et af de lange seje træk. Men i modsætning til sager om løn og kontraktvilkår foregår indsatsen for ytringsfrihed ikke kun på de øverste taburetter.

Der skal ske en kulturændring i forsvaret, og den er især drevet af samarbejder og dialog lokalt. Det arbejde er HKKF blandt andet med til at understøtte via uddannelse af tillidsrepræsentanter og samarbejder på tværs af de faglige organisationer.

I formand Tom Blocks lederartikel fra det seneste Fagligt Forsvar kan du læse mere HKKF's holdning til dette emne.

Siden er sidst opdateret: 21.02.23 kl. 12.42

Andre nyheder