Nyheder

Overenskomst 2021

Overenskomsten er faldet på plads. Her finder du de vigtigste oplysninger og får adgang til at stemme.
De sidste forhandlinger af OK21. Fotograf: Emil Hougaard.

Din stemme er vigtig – det er din mulighed for at sige ja eller nej til den aftale, som vi i HKKF har forhandlet os frem til med arbejdsgiverne. 

Overenskomsten består af to aftaler:

 • En central aftale, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har forhandlet på plads for de statsligt ansatte lønmodtagere – herunder for medlemmerne af HKKF. Aftalen behandler generelle spørgsmål om blandt andet udvikling i lønnen over de næste tre år.
 • En lokal aftale, som vi i HKKF har forhandlet direkte med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Den lokale aftale indeholder emner, der mere direkte får betydning for dit arbejde som soldat. Den indeholder eksempelvis retningslinjer for udbetaling af tillæg og bonus.

> Læs også: Det blev et JA til OK21

Hvad indeholder aftalerne

Den centrale aftale tæller i alt 91 sider og kan derfor være lidt af en mundfuld. Den lokale aftale tæller 17 sider. Du finder begge aftaler i deres fulde format her på siden, men for overblikkets skyld har vi udvalgt det, vi anser som de vigtigste resultater og beskrevet dem nedenfor.

I HKKF er vi glade for, at det er lykkes at nå til enighed om en aftale. Vi vil derfor anbefale, at I stemmer ja. Selv om vi ikke er i mål med alle vores ønsker, er denne aftale et godt udgangspunkt for videre forhandlinger – både løbende og næste gang, der skal forhandles overenskomst.

Udvalgte resultater - den centrale aftale

 • Reallønnen er sikret
  Reallønnen er sikret i de kommende tre år – frem til 2024. Det betyder, at vi på trods af udfordringer med corona og den negative effekt, som pandemien har på økonomien, kan forvente, at lønnen som minimum stiger i takt med inflationen, og dermed bibeholder sin værdi de kommende år.
 • Kompetenceudvikling
  Ud over en særlig indsats over for seniorer vil man også målrette kompetenceudvikling til de ufaglærte. Desuden viderefører man Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond, som allerede i dag indeholder gode muligheder for kompetenceudvikling. Man har i den forbindelse besluttet at styrke kommunikationen til arbejdspladserne, så kendskabet til mulighederne for kompetenceudvikling udbredes. I dag er der alt for få, der kender deres muligheder.
 • Eftersyn af lønsystemet
  Det er besluttet at give lønsystemet et gennemsyn. Der har været en del kritik af Ny Løn, og det vil man gøre noget ved. I første omgang vil man samle viden og erfaringer ind for at skabe sig et bedre overblik. Hvad der videre skal ske er ikke lagt fast, men formålet med vidensindsamlingen er i udgangspunktet at forbedre og udvikle systemet.
 • Styrket lokalt samarbejde
  Samarbejdet mellem samarbejdsudvalgene og arbejdsmiljøorganisationerne styrkes. Det skulle gerne være med til at skabe bedre håndtering af og et større fokus på blandt andet det psykiske arbejdsmiljø – herunder stress, mobning, vold og krænkende handlinger. Et mere integreret samarbejde vil forpligte ledelserne til at tage større ansvar.
  Samarbejdsudvalgene skal frem over også inddrages i forbindelse med udbud, genudbud og udliciteringer. Det er rigtigt positivt, da man forhåbentligt kan undgå udfordringer i stil med dem, man har oplevet efter udlicitering af drift og rengøring på kasernerne til ISS.

> Læs hele den centrale overenskomstaftale her

> Download nogle resultater af forhandlingerne som pdf her

Udvalgte resultater - den lokale aftale 

 • En mere tidssvarende aftale
  Der er ikke indgået en aftale om overenskomst siden 2013. Det betyder, at den eksisterende aftale er utidssvarende – og fuld af uheldige henvisninger, ikke-opdaterede retningslinjer og knudrede formuleringer. Den nye aftale retter op på dette og vil derfor gøre kommende forhandlinger om overenskomst nemmere. 
 • Mulighed for at genåbne forhandlingerne
  Man er blevet enig om, at overenskomstforhandlingen kan åbnes til genforhandling i overenskomstperioden med henblik på at tilpasse aftalen til en ny erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU’en) – herunder også tilpasning af ansættelsesformer og lønstruktur. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal vente helt til 2024 med at få indført nye uddannelsesmuligheder og nye former for kontrakter. 
 • K35-ansatte kan selv bestemme over deres bonus
  Ansatte på K35-kontrakter får hver måned en bonus på 10 procent af deres basisløn. Disse penge har indtil nu været låst, indtil kontrakten udløber. Med den nye overenskomst får de ansatte mulighed for selv at vælge, hvordan deres bonus skal bruges. Det betyder, at de kan vælge at få bonussen indbetalt på deres pensionsordning eller udbetalt løbende med månedslønnen. 
 • Minustimer bliver nulstillet
  Det er skrevet ind i den nye overenskomst, at minustimer skal nulstilles hvert kvartal. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan kræve, at medarbejderne skal arbejde deres timer af, når kvartalet slutter. Det har hidtil kun fremgået af bestemmelser hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som desværre ofte er blevet brudt. Nu bliver det et brud på overenskomsten, hvis minustimerne ikke nulstilles.
 • Man beholder engangsvederlag ved uddannelse til sergent
  Ved videreuddannelse til sergent, har det hidtil fejlagtigt betydet, at man ved placering i en sergentstilling automatisk blev overført til CS-overenskomstområde. Dermed mistede man et engangsvederlag på omkring 12.000 kroner. Med den nye aftale bliver man på HKKF’s overenskomst, indtil man er færdiguddannet, og beholder derfor retten til engangsvederlaget.
 • Korporaler får basisløn og korporalstillæg fra dag ét
  Hvis man søger eller placeres i en korporalsstilling, får man nu basisløn og korporalstillæg fra den dag, man begynder i stillingen. Også selv om graden og titlen først følger senere.
 • Kvalifikationstillæg til datateknikere 
  Har du en lang uddannelse inden for it, der svarer til uddannelsen som datatekniker, er du nu sikret et kvalifikationstillæg på omkring 50.000 kroner årligt, såfremt du ansættes i en stilling, hvor dine it-kompetencer er et krav for at kunne udføre stillingen. Der har før været tvivl om, hvem der var berettiget til dette tillæg – nu er det på plads.
 • Hvad svarer min uddannelse til?
  Det har tidligere været svært at gennemskue, hvad forsvarets stillinsbetegnelser svarer til sammenlignet med civile uddannelser. Det kommer der nu et overblik over. Det gør det blandt andet nemmere at finde ud af, hvilke uddannelser der giver medarbejderne adgang til løn som faglært.
 • Slut med klagebøvl
  Der er indført en uoverensstemmelsesparagraf. Det lyder langhåret, men det betyder, at det nu er helt klart, hvordan man skal behandle klager og sager ved uoverensstemmelser. Det betyder blandt andet, at der er klare rammer for, hvor lang tid det må tage at behandle en sag.
 • Nu kun én måneds opsigelse for overenskomstansatte
  Ønsker man at opsige sin stilling, kan man som overenskomstansat nu gøre det med en måneds varsel. Før havde man tre måneders opsigelse, hvilket gjorde det sværere at skifte job. Det er der rettet op på nu.

> Download de udvalgte resultater som pdf i et faktaark her

Din stemme tæller

Din stemme er vigtig, og derfor håber vi, at du vil logge ind og give din mening til kende. 

Du kan stemme frem til den 15. april 2021, klokken 12.00.

Sådan stemmer du

Du kan stemme frem til den 15. april 2021, klokken 12.00.

Spørgsmål og svar om overenskomsten

Torsdag den 8. april 2021 gennemførte HKKF en spørgesession på Facebook, hvor medlemmerne kunne stille spørgsmål om overenskomsten.

Se spørgsmål og svar her. 

Siden er sidst opdateret: 13.02.23 kl. 12.22

Andre nyheder