Nyheder

FPS ændrer forvaltningspraksis efter henvendelse fra HKKF

Forsvarsministeriets Personalestyrelse ændrer nu forvaltningspraksis ved udnævnelse af tjenestemænd. En række medlemmer er ikke blevet udnævnt til tjenestemand på baggrund af deres helbredsvurdering, og FPS’ ændring i forvaltningspraksis betyder, at omkring 20 medlemmer nu får deres manglende udnævnelse revurderet.
HKKF har vundet en sag om et medlem, der gentagende gange har fået afslag på udnævnelse til tjenestemand på trods af 11 internationale missioner. Foto: Tue Skals / Forsvarskommandoen, Forsvarsgalleriet

”Nogle arbejdsdage er bare bedre end andre arbejdsdage. I dag er en af de rigtig gode dage, og – undskyld sproget – i dag er jeg bare skideglad”.

Sådan udtalte konsulent i HKKF Flemming Fage Sørensen, efter han og næstformand Kurt Brantner havde afsluttet deres møde i FPS vedrørende udnævnelse af tjenestemænd. På mødet, som var kommet i stand efter at HKKF henvendte sig til FPS i september 2021, blev vi orienteret om, at FPS på baggrund af vores henvendelse vil ændre deres forvaltning af udnævnelse af tjenestemænd.

Jævnfør tjenestemandslovens § 4, forudsætter ansættelse som tjenestemand, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling. Den tidligere forvaltning betød, at medlemmer der for eksempel var helbredsgodkendt med påtegningen ”begrænset til national tjeneste” ikke kunne udnævnes til tjenestemænd.

Der er fortsat tale om en konkret og individuel vurdering, når medlemmer skal udnævnes til tjenestemand, men FPS’ ændring betyder, at op imod 100 ansatte nu får deres udnævnelse revurderet, og heraf er omkring 20 medlem af HKKF. De øvrige er medlemmer hos Centralforeningen for Stampersonel, og vi er naturligvis også meget glade på deres vegne.

> Læs også om Bruno Theilgaards sag om forkert lønplacering, som er et generelt problem i Forsvaret. 

Forstå sagen

I 2015 skulle det pågældende medlem være udnævnt til tjenestemand, men på grund af sin helbredsvurdering fik han den nedslående besked fra FPS, at han ikke kunne udnævnes til tjenestemand. Baggrunden for afslaget var, at jævnfør FPS’ fortolkning af tjenestemandslovens § 4, gælder et ufravigeligt krav om helbredstilstand. Det betyder i Forsvaret, at man skal have en godkendt sundhedstriade.

I forbindelse med at Forsvaret ændrer sit helbredsvurderingsregime i 2019, søger medlemmet igen om udnævnelse til tjenestemand, men får igen afslag. FPS skriver, at ændringen fra ”varigt uegnet” til ”begrænset til national tjeneste” ikke ændrer det faktum, at helbredsvurderingen forhindrer ham i at deltage i en række af forsvarets kerneopgaver, hvorfor de fastholder deres afgørelse fra 2015.

I forbindelse med det andet afslag retter medlemmet henvendelse til HKKF’s faglige team. På baggrund af de oplysninger som medlemmet giver HKKF, retter vi henvendelse til FPS, hvor vi beder dem revurdere deres afslag. Der er en række rent tekniske elementer i sagen, som vi ikke er enige i, men der er også et ret stort moralsk aspekt i sagen.

Det tekniske aspekt handler især om, at HKKF mener, at Forsvaret tre gange har vurderet, at medlemmet kan fortsætte i sin stilling i forsvaret på uændrede vilkår. Og når man læser i Finansministeriets cirkulære af 7/2 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd med flere, så foretages bedømmelsen af, om en ansøger er egnet til at varetage stillingen, af ansættelsesmyndigheden selv på samme måde som for ansøgere til stillinger på overenskomstvilkår.

Den vurdering har man foretaget først i Mulighedskommissionen og dernæst to gange i 2015 og 2021. Idet medlemmet vurderes til at kunne fortsætte ansættelsen som overenskomstansat, så mener HKKF på den baggrund, at medlemmet naturligvis også kan udnævnes til tjenestemand.

> Læs også: Soldater får kompensation for udgangsforbud

Flere udsendelser i bagagen

Det moralske aspekt handler om, at medlemmet har været udsendt 11 gange i international tjeneste. Det er på den baggrund, at medlemmet har fået en anerkendt en arbejdsskade, som betyder, at han vurderes ”egnet til national tjeneste”, og kan således ikke kan udsendes i INTOPS, som jo er en af Forsvarets største kerneopgaver. Det giver ganske enkelt ingen mening, at medlemmet først deltager i 11 missioner og dernæst ikke kan udnævnes til tjenestemand netop på samme baggrund.

Svaret på HKKF’s henvendelse var imidlertid lige så nedslående, som de svar medlemmet selv havde modtaget. FPS fastholdt deres sammenfattende vurdering, at medlemmet ikke kunne udnævnes til tjenestemand.

HKKF giver ikke op, og skriver derfor til direktøren for FPS og beder om et møde i sagen. Sagen indeholder nogle principielle elementer, blandt andet FPS’ tolkning af tjenestemandslovens § 4, som vi gerne ville drøfte med direktøren.

Og det møde blev netop afholdt, hvor vi fik den dejlige besked, at medlemmets sag bliver revurderet efter de nye retningslinjer. Samtidigt meddelte FPS, at de havde gennemgåede tidligere sager, og havde fundet frem til 21 medlemmer af HKKF og cirka 80 CS’ere, som nu også får deres sag revurderet hen over sommeren.

Det er vigtigt at understrege, at der forsat gælder de samme krav som tidligere, når man skal udnævnes til tjenestemand. Der er forsat tale om en konkret og individuel vurdering, men vurderingen ”begrænset til national tjeneste” er ikke længere altafgørende som tidligere.

Har du spørgsmål til ansættelse som tjenestemand, kan du kontakte HKKF’ Faglige Team på telefon 33 43 21 78 eller på mail fagligteam@hkkf.dk.

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.56

Andre nyheder