Nyheder

Udtalelse: Operation X dokumentaren ’I krig og krænkelser’

Et fællesskab bør være præget af tryghed og tillid. Desværre er det tydeligt for enhver, som har set TV2’s Operation X-dokumentar ’I Krig og krænkelser’, at det fortsat er hemmelighedskræmmeri og tavshedskultur, som præger dele af vores forsvar.

Kære Medlemmer

I et fællesskab har vi alle et lod i at præge kulturen, og i HKKF mener vi ikke, at Forsvaret kan være tjent med krænkende adfærd af nogen art, fordi det ødelægger arbejdsmiljøet, ødelægger tilliden, og værst af alt ødelægger folks liv.

Selvom Forsvarets øverste ledelses har haft gode hensigter om handlepligt og nultolerance overfor krænkelser, er virkeligheden en anden. For TV2's Operation X dokumentar 'I krig og krænkelser' viser desværre noget helt andet end den nultolerance, som Forsvarschefen ellers så indtrængende opfordrer til, og som vi har set trykt på flotte plakater.

Når indberetninger og anmeldelser syltes, og dybt krænkende adfærd kun takseres med en bøde på et par tusinde, har vi et problem. Når en dokumentar kan afsløre, hvordan mellemledere, hvis de er deres lederansvar bevidst og tager affære, står til reelle skideballer og degraderinger - som deres overordnede endda forsvarer for åben skærm - er der rigtig, rigtig lang vej endnu. Og når krænkede kan fortælle, hvordan de har måttet stå ansigt til ansigt med deres krænker, fordi vedkommende har beholdt sit job og i visse tilfælde endda er blevet forfremmet, så skal vi handle. For det er uacceptabelt.

Som fagforening tager vi ordet handlepligt alvorligt, og desværre har vi nu fået bekræftet, at alt for få sager om krænkelser og overgreb ender på vores bord. Det vil og skal vi ændre.

I HKKF ønsker vi, at det skal være normen, at krænkelser og overgreb selvfølgelig ikke hører til i Forsvaret, og at det skal have ansættelsesretlige konsekvenser at begå overgreb. Derfor vil HKKF fortsat lægge politisk pres på Forsvarets ledelse for at forbedre arbejdsmiljøet – herunder at reagere og agere på krænkelser af enhver art – samt sikre ordentlig uddannelse i at håndtere disse sager hele vejen rundt, så vi kan have en tiltro til og en tryghed i, at hele systemet formår at sikre retsfølelsen for de involverede.

Men i HKKF har vi selvfølgelig også et ansvar. Udover at for få sager ender på vores bord, skal vi som fagforening navigere i, at både offer og/eller krænker potentielt kan være medlem hos HKKF. Det stiller krav til vores tillidsfolk og til vores rådgivning. Vi vil derfor i den kommende tid sikre, at tillidsrepræsentanterne klædes godt på til at kunne håndtere krænkelser, og allerede fra i dag kan du skrive sikkert til melddet@hkkf.dk, hvis du som medlem af HKKF har oplevet eller har kendskab til krænkelser. I den kommende tid vil vi se på yderligere initiativer, der kan styrke den allerede eksisterende indsats på området, herunder at optimere vores arbejdsgange og rådgivning på tværfagligt niveau.

For hvis Forsvaret gerne vil fastholde og tiltrække dygtige folk uanset baggrund, er det tid til en kulturændring. Der er ikke plads til krænkende adfærd i 2022, og det skal udvises både i budskaber, ledelse og adfærd i alle hjørner af Forsvaret.

Kun på den måde kan vi tage ansvar for at ændre kulturen.
Og det skal vi – for Forsvarets skyld.

HKKF, 3. august 2022

> Læs også: Forsvaret var de bedste år – og de værste

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.25

Andre nyheder