Nyheder

Forsvarsforlig: Godt fra start - men ikke i mål

HKKF – Soldaternes Fagforening er glad for den politiske anerkendelse af, at man med forsvarsforligets første delaftale indfører løsninger, der kan være med til at fastholde konstabler og korporaler i Hæren. Men det er ikke gjort med det.
Foto: Sanne Vils Axelsen

Forbundsformand Tom Block: ”Muligheden for at blive militær lærling bliver en realitet. Og militære lærepladser kan helt sikkert få flere unge til uddanne sig i Forsvaret og give nuværende soldater nye karriereveje. Et nyt bemandingssystem med fokus på karriereplaner og -veje kan også medvirke til, at nuværende konstabler og korporaler vælger at blive længere i Hæren. For nu kommer der langt om længe fokus på uddannelse, kompetencer og karriereforløb. Men det er ikke gjort med det.”

”Politikerne vil med delforliget bl.a. tilføre Forsvaret kampkraft. Men vi savner ambitioner i aftalen, når det handler om den menneskelige kampkraft. Alene i Hæren mangler man mere end hver fjerde konstabel og korporal. Vi ser derfor frem til, at aftaleparterne tager et tungere skyts i brug end militære lærlinge og karriereplaner; nemlig faglært uddannelse og faglært løn. Ellers kan de ikke opfylde deres politiske mål om, at medarbejderne i fremtiden ser perspektivet i at blive i Forsvaret.”

Tom Block fortsætter: ”Rekruttering og fastholdelse kræver ikke kun karriereplanlægning – det kræver faglært uddannelse. Derfor har vi en klar forventning om, at man fra politisk side breder den erhvervsrettede konstabeluddannelse (EKU) ud på hele Hærens område, så vi får faglærte soldater. Og at uddannelsen kommer til at gælde for både nuværende og nye konstabler og korporaler”.

”Faglærte konstabler og korporaler er vejen frem, hvis Forsvaret skal tiltrække medarbejdere i fremtiden. Og de skal selvfølgelig have faglært løn. Faglært uddannelse og løn er i øvrigt forslag, vi har mødt en bred politisk forståelse for i optakten til forliget. Vi mener, det er afgørende, at det kommer på plads i det videre forløb”, siger Tom Block.

”Et værktøj, vi ved virker på fastholdelsen, er retten til at optjene civil uddannelse, mens man er ansat i Forsvaret. Den mulighed fjernede politikerne fra vores overenskomst ved forsvarsforliget i 2013. Vores medlemmer efterspørger, at de får den ret tilbage. Fordi civil uddannelse både giver dem kompetencer, de kan bruge i Hæren og et springbræt til et civilt job, fordi de kommer med faglærte kompetencer. Uddannelsesoptjening er et win-win-værktøj”, slutter Tom Block.

____________________________________________________


Tom Block, forbundsformand: 2396 3003
Hanne Helth, PA for Tom       : 3030 4757

BAGGRUND              

HKKF’S LØSNINGER TIL REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

 1. Gør det at være soldat til et fag. Giv konstabler og korporaler papir på det, de kan:
  Øremærk midler til at gøre den erhvervsrettede konstabeluddannelse (EKU), som er et pilotprojekt i dag, permanent i hele Hæren.

 2. Anerkend soldaters faglige kompetencer. Giv faglærte soldater faglært løn:
  Tilførsel af midler: Det vil koste mellem 75 og 100 mio. kr. at løfte de nuværende konstabler og korporaler i Hæren til faglært niveau. Afsæt midlerne uden for reguleringsordningen.

  b. Dynamiske gevinster: Løn- og kompetenceudvikling mindsker afgangen af konstabler og korporaler betydeligt, idet det styrker motivationen til at blive i Hæren. Alene konstabeluddannelsen (EKU) fastholder soldaterne i Hæren i 3 år og 8 måneder mod nuværende 20-24 måneder. Samtidig vil Hæren opnå væsentlige besparelser på intern uddannelse.

 3. Udvid/genindfør den militære lærlingeuddannelse:
  Øremærk midler til oprettelse af militære lærepladser i Hæren indenfor en bred vifte af fag, fx logistik, it og det paramedicinske område. Dels vil det tiltrække flere unge, dels vil de, hvis de forlader Hæren, stå med en attraktiv uddannelse, der er efterspurgt civilt.

 4. Genindfør retten til optjening af civil uddannelse (CU):
  Genindfør uddannelsesoptjening (CU), som bygger ovenpå den erhvervsrettede konstabeluddannelse (EKU). Civil uddannelse styrker konstabler og korporalers karriereveje. Trygge ansættelsesforhold og løbende kompetenceudvikling fremmer bedre intern rekruttering, fastholdelse og karriereudvikling.

Mere om HKKFs krav til forsvarsforliget

 

Siden er sidst opdateret: 18.01.24 kl. 22.53

Andre nyheder