Nyheder

Pressemeddelelse: Uddannelse på vej til nye konstabler

Forsvarsministeriet lancerer i dag et uddannelsesforløb til nye konstabler. Det giver soldaterne papir på deres kompetencer. Nuværende konstabler må dog vente på deres uddannelse lidt endnu.
Foto: iStock.

I fremtiden vil hærens konstabler kunne sætte kryds i boksen ”erhvervsrettet uddannelse”, når de efter små fire år er igennem forløbet i hærens reaktionsstyrke og tre år i den stående reaktionsstyrke. Tidligere fik konstablerne intet uddannelsesbevis.

”Det har stor betydning, at man nu uddanner konstablerne, der ellers er ufaglærte og står i en svær situation, hvis de forlader Forsvaret. Uden papir på sine kompetencer er man ofte tvunget til at begynde helt forfra, hvis man vil sikre sig en karriere i det civile samfund,” siger formand Tom Block fra HKKF – Soldaternes Fagforening.

Og det er en situation Lennard Pedersen på 41 år fra Haderslev Kaserne kan genkende:

”Når man stopper, så ”kan man ingenting”. Min stilling i Forsvaret kræver ikke et stykke papir, men det gør det ude på den anden side. Jeg vil gerne have et bevis på mine kompetencer og min erfaring. Både fordi det øger mine muligheder for at søge et andet job, hvis jeg får brug for det, og fordi det betyder noget personligt for mig. Det er en anerkendelse, som jeg synes, vi fortjener.”

Lennard Pedersen har arbejdet i Forsvaret af to omgange, har to udsendelser bag sig – blandt andet til Irak i 2004 – og har gennemført den fireårige uddannelse som konstabel uden at få papir på sin indsats.

> Læs også: Erhvervsrettet konstabeluddannelse – sådan kommer det til at se ud

Unge vil uddannes

I et samfund som det danske, der i den grad har sat fokus på værdien af uddannelse, virker det skørt, at man har en stor gruppe offentligt ansatte, som arbejder som ufaglærte trods deres brede uddannelse som soldater i Forsvaret. Derfor er dagens udmelding en stor gevinst for kommende konstabler.

"De unge er meget fokuserede på uddannelse. For 20 år siden handlede det måske mere om Gud, konge og Fædreland, når man valgte en karriere i Forsvaret – nu vægter de unge uddannelse, og de forventer uddannelse. Det mærker vi i høj grad på vores værnepligtige,” siger Rasmus Knudsen, der er stabshjælper S1 og arbejder med personel og HR på kasernen i Holstebro.

Han fortæller, at mange oplever det som et tabu ikke at have en uddannelse, og at det derfor er altafgørende at uddanne soldaterne, hvis man ønsker at fastholde dem i Forsvaret.

Han får opbakning til sin pointe af 28-årige Mathias Hansen, der er overkonstabel på kasernen i Slagelse:

"Der er ingen gulerod eller belønning i Forsvaret. Man skal ville det, for bagefter er det bare ”tak for det” og ud i det civile. Derfor er der også mange, der forlader Forsvaret relativt tidligt, så de kan nå at komme ud og få en uddannelse. Hvis man bliver for længe, så er det svært at komme videre, fordi man er tvunget til at starte helt forfra. Man vil gerne have noget at falde tilbage på,” siger han.

> Læs også: Spørgsmål og svar om den erhvervsrettede konstabeluddannelse

Et stort skridt

Derfor er den nye uddannelse et kæmpe skridt i den rigtige retning, selv om der ligger en stor opgave med at få den implementeret. De sidste detaljer skal være på plads inden december, hvor det første hold konstabler begynder på uddannelsen. Opgaven med at komme helt i mål ligger hos Hærkommandoen og HKKF – Soldaternes Fagforening, som har et fælles ansvar for uddannelsen.

”Dagen i dag er en sejr for os – selv om der stadig er nogle løse ender, vi skal have bundet sammen. Den her uddannelse har vi arbejdet hårdt for at få igennem, og derfor er det også rigtigt positivt, at den nu bliver til virkelighed i et samarbejde med både Hærkommandoen, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet,” siger Tom Block.

De løse ender, der mangler en knude, handler om uddannelse af de konstabler, der allerede er i Forsvaret –og for manges vedkommende har været ansat i en lang årrække. Den erhvervsrettede konstabeluddannelse er nemlig først og fremmest målrettet nye konstabler.

”Jeg synes, den nye uddannelse lyder rigtigt spændende. Det er en god idé. Men jeg bliver også lidt frustreret, for jeg sidder jo her og venter. Så jeg er optaget af, hvornår der kommer noget til os, der allerede er konstabler i Forsvaret,” siger Lennard Pedersen.

Planen er, at der udarbejdes en overgangsordning, så også de nuværende konstabler kan uddanne sig.

"Det er noget, vi presser på for i soldaternes fagforening. De skal helst ikke vente fire år på at komme i gang. Vi skal gerne finde en måde, der sikrer, at de kan uddanne sig side om side med de nye konstabler. Og det tror vi heldigvis på, at Forsvarets ledelse er interesserede i at løse sammen med os,” siger Tom Block.

> Læs også: Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet

Erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU)

  • Er etableret i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Forsvarsakademiet og HKKF – Soldaternes Fagforening.
  • Gør nyansatte konstabler til faglærte og sikrer et fagligt niveau, der svarer til erhvervsuddannelserne.
  • Implementeres med sparring fra erhvervsskolerne, så uddannelsen harmonerer med civile uddannelser.
  • Består af opkvalificerende uddannelse over fire år i sammenhæng med otte måneders uddannelse i Hærens Reaktionsstyrke (HRU) og tre år i den Stående Reaktionsstyrke (SRS).
  • Består af både alment kvalificerende fag og militærrelaterede fag samt 16 ugers specialisering.
  • Uddannelsen forbedrer konstablernes muligheder for civil beskæftigelse, for at videreuddanne sig og for at udvikle sig fagligt inden for rammen af en forsat karriere i Forsvaret.
Siden er sidst opdateret: 28.02.23 kl. 12.14

Andre nyheder