Nyheder

Nye rettigheder til seniorer i Forsvaret

Soldaterne har brug for rettigheder, der sikrer dem gode forhold i slutningen af deres karriere. I dag er der lanceret en ny seniorordning. Vi har talt med forsvarsminister Trine Bramsen om indholdet.
Foto: Sanne Vils Axelsen.

I dag lancerede Forsvarsministeriet en ny seniorordning, der skal skabe bedre forhold for seniorerne i Forsvaret. Vi har talt med forsvarsminister Trine Bramsen og stillet hende seks spørgsmål om ordningen.

1. Hvorfor er der brug for en seniorordning, og hvilke problemer vil denne ordning løse?
Når man har brugt hele sit liv for at kæmpe for Danmark og passe på Danmark, så synes jeg også, at man skylder medarbejderne en god afslutning på arbejdslivet – og også, at man som medarbejder føler sig værdsat til den allersidste dag, man går på arbejde.

Jeg har et oprigtigt ønske om, at man ikke må føle sig presset ud, eller at man føler, at man ikke længere passer ind på grund af alder. Vi vil med seniorpolitikken gerne forebygge, at nogen kommer i den situation. Vi skal samtidigt give plads til den ærlige snak om, at man gerne vil noget andet, hvis det er tilfældet. Der skal være en positiv samtale om, hvad den enkelte gerne vil bruge den sidste del af sit arbejdsliv på.

Jeg har selv konstateret, at vi siger farvel og tak til alt for mange rigtigt gode mennesker. Og det undrer mig, at vi ikke har formået at fastholde dem – eventuelt i nye stillinger. Det skal politikken være med til at ændre. Det er ikke i 60’erne, man skal finde ud af, at man mangler noget uddannelse eller har behov for at arbejde et andet sted eller i en anden stilling – det skal man gerne finde ud af tidligere. Det er et af de problemer, den nye seniorpolitik skal løse.

2. Hvorfor har man ikke set på området tidligere? Og hvad har været svært at få på plads i arbejdet med ordningen?
Det undrer også mig, hvorfor man ikke har lavet sådan en politik tidligere. Der er et stort behov, og det er noget, som særligt HKKF har gjort mig opmærksom på, da jeg kom til som minister. Det har jeg taget alvorligt, så straks efter gik arbejdet faktisk i gang. Det er et rigtigt vigtigt område for soldaterne – og det er også et vigtig politisk signal at sende: Det her er et samfundsansvar. Det er noget, vi skal løse til gavn for de pågældende medarbejdere.

Der har været et godt samarbejde hele vejen rundt i arbejdet med denne politik. Det svære kommer nu – med at få politikken ud at virke. Selve implementeringen kommer til at kræve mange kræfter.

Om den nye ordning for seniorer 

En ny ordning skal sikre, at alle medarbejdere i Forsvaret får ret til en seniorsamtale fra de er fyldt 55 år. Samtalen skal afdække, hvordan medarbejderne gerne vil have den sidste del af deres karriere til at foregå. Medarbejderne får desuden tilbudt en udviklingsplan og ret til at videre- og efteruddanne sig. Samtidigt forpligter ordningen Forvaret til at finde og skabe passende stillinger til seniorerne – og til at hjælpe dem videre, hvis de i stedet ønsker et job uden for Forsvarets rammer.

Ordningen er lanceret som en ny seniorpolitik i dag den 29. april 2021. Se hele politikken her.

> Læs også: Hvad fik vi ud af 20 år i Afghanistan?                     

3. Hvordan vil du sikre, at de gode intentioner bliver til reelle løsninger og gør en reel forskel i praksis ude hos soldaterne?
For mig har det været vigtigt, at politikken blev ret konkret og ikke til nogle flyvske visioner. Dér har jeg blandt andet oplevet, at HKKF har været god til at presse på – for at sikre, at vi får en ordning, der rent faktisk kan virke derude. Vi har derfor lavet en pulje, der går ind og sørger for, at der er midler til at sikre eksempelvis uddannelsen af seniorerne.

Politiken forpligter Forsvaret til at finde stillinger, der passer til den enkelte – men der vil selvfølgelig også være tilfælde, hvor stillingerne ikke ligger inden for Forsvaret, eller hvor man overgår til en civil stilling et andet sted i Forsvaret, end man tidligere har været tilknyttet. Det vigtige er, at man kan gøre brug af de kompetencer, man har opbygget.

Det er ikke en lovning på, at alle kan fortsætte i det samme, eller at man helt frit kan vælge, hvor og i hvilken stilling man vil arbejde. Det handler om, at Forsvaret skal gøre sig umage for at finde en stilling, hvor medarbejderens kompetencer kan komme i spil på en god måde.

4. Der er lavet en implementeringsplan, men hvordan evalueres ordningen?
Vi har aftalt, at vi evaluerer ordningen om et år og ser på, om der er noget, der skal justeres, og om den bliver rullet rigtigt ud. Selvfølgelig vil det være sådan – som det jo er med alle områder – at man vil gøre sig nogen erfaringer og finde ting, der skal finjusteres. Det er nok heller ikke alle, der lige forstår, hvordan man skal implementere ordningen fra start.

Det her område har virkeligt vist værdien af de faglige organisationer. Det har været et klart ønske fra HKKF’s side, at man fik en indsats på det her område. De har rejst problematikken på flere af de møder, jeg har haft med dem – og bragt de konkrete behov i spil. Derfor skal vi også fortsætte det stærke samarbejde med de faglige organisationer i implementerings- og evalueringsfasen, så vi får alle perspektiver i spil.

5. Der oprettes en central pulje – er det besluttet, hvor stor den bliver? Og kan man eventuelt opjustere den, hvis der viser sig et behov for dette?
Det er helt klart planen. Der er ikke et fast beløb. Vi ser først på, hvor stort aftrækket bliver – altså, hvor mange der henvender sig med en ansøgning om midler. Men jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at en investering i seniorerne også bliver en økonomisk gevinst for Forsvaret på sigt, fordi der er nogle kompetencer, der bliver fastholdt. Så slipper man for eksempel for at bruge pengene på de samme uddannelser to gange.

6. Hvad er du mest stolt af ved indførelse af denne ordning?
Det er en rettighed – det er ikke noget fluffy noget. Det er en rettighed, der gives til alle medarbejdere på Forsvarsministeriets område. Og rettigheder på arbejdsmarkedet må man aldrig undervurdere.

Nye rettigheder

En ny seniorpolitik blev lanceret den 29. april klokken 9.30-10.30 på Høvelte Kaserne ved Birkerød på Sjælland. Forsvarsministeren præsenterede politikken, men også HKKF's formand og de øvrige faglige organisationer var til stede.

> Læs også: Krænkelser fylder mere i Forsvaret

Siden er sidst opdateret: 7.02.23 kl. 10.18

Andre nyheder